نگهداشتن لاک پشت در منزل از لحاظ شرعی فی نفسه و به خودی خود مانعی ندارد، اما آنچه که باید در نگهداری لاک پشت مورد توجه قرار گیرد، اجتناب از مدفوع و بول (ادرار) آن است.
۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۷
۰

درباره حکم مدفوع و بول لاک پشت نظرات مراجع عظام تقلید بدین شرح می‌باشد:

آیات عظام امام، خامنه ای، نوری و تبریزی: بول و غائط لاک پشت و هر حیوان حرام گوشتى که خون جهنده دارد، نجس است، ولى فضلۀ حیوانات کوچک مثل پشه و مگس که گوشت ندارند پاک است.

آیت الله بهجت: بول و غائط لاک پشت و هر حیوان حرام گوشتى که خون جهنده دارد، نجس است، ولى بنا بر احتیاط واجب باید از بول و غائط حیوان حرام گوشتى که خون جهنده ندارد، در صورتى که عسر و حرج لازم نمى‌آید، اجتناب کرد.

آیات عظام صافى، سیستانی ومکارم: بول و غائط لاک پشت و هر حیوان حرام گوشتى که خون جهنده دارد، نجس است، ولى بنا بر احتیاط واجب باید از بول حیوان حرام گوشتى که خون جهنده ندارد اجتناب کرد، ولى فضلۀ آن‌ها (مثل پشه و مگس که گوشت ندارند) پاک است.

پی نوشت:

توضیح المسائل مراجع، ج‌۱، مسأله ۸۴.

آیت الله خامنه ای، رساله آموزشی، فصل نجاسات، بخش بول و غائط

استفتاء مرکز پاسخگویی به سوالات دینی انوار طا‌ها از دفاتر مراجع تقلید.
 
منبع:انوارطاها
نگهداشتن لاک پشت در منزل از لحاظ شرعی فی نفسه و به خودی خود مانعی ندارد، اما آنچه که باید در نگهداری لاک پشت مورد توجه قرار گیرد، اجتناب از مدفوع و بول (ادرار) آن است.

درباره حکم مدفوع و بول لاک پشت نظرات مراجع عظام تقلید بدین شرح می‌باشد:

آیات عظام امام، خامنه ای، نوری و تبریزی: بول و غائط لاک پشت و هر حیوان حرام گوشتى که خون جهنده دارد، نجس است، ولى فضلۀ حیوانات کوچک مثل پشه و مگس که گوشت ندارند پاک است.

آیت الله بهجت: بول و غائط لاک پشت و هر حیوان حرام گوشتى که خون جهنده دارد، نجس است، ولى بنا بر احتیاط واجب باید از بول و غائط حیوان حرام گوشتى که خون جهنده ندارد، در صورتى که عسر و حرج لازم نمى‌آید، اجتناب کرد.

آیات عظام صافى، سیستانی ومکارم: بول و غائط لاک پشت و هر حیوان حرام گوشتى که خون جهنده دارد، نجس است، ولى بنا بر احتیاط واجب باید از بول حیوان حرام گوشتى که خون جهنده ندارد اجتناب کرد، ولى فضلۀ آن‌ها (مثل پشه و مگس که گوشت ندارند) پاک است.

پی نوشت:

توضیح المسائل مراجع، ج‌۱، مسأله ۸۴.

آیت الله خامنه ای، رساله آموزشی، فصل نجاسات، بخش بول و غائط

استفتاء مرکز پاسخگویی به سوالات دینی انوار طا‌ها از دفاتر مراجع تقلید.
 
منبع:انوارطاها
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید