۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۲
۰

گر پوست چرب دارید باید روزانه این کار‌ها را روی پوست‌تان انجام دهید


پوست‌های چرب آنهائی هستند که به سهولت در معرض هجوم میکروب‌های گوناگون قرار می‌گیرد به همین علت دچار جوش‌های گوناگون و یا برآمدگی‌های مختلف می‌شوند و ضخیم و خشن به نظر می‌رسد، اما ناگفته نماند که این نوع پوست‌ها معمولا دیرتر چروک می‌شوند. از همراهی شما با راستینه سپاسگزاریم.
به گزارش بهداشت نیوز به نقل از راستینه، پوست‌های چرب آنهائی هستند که به سهولت در معرض هجوم میکروب‌های گوناگون قرار می‌گیرد به همین علت دچار جوش‌های گوناگون و یا برآمدگی‌های مختلف می‌شوند و ضخیم و خشن به نظر می‌رسد، اما ناگفته نماند که این نوع پوست‌ها معمولا دیرتر چروک می‌شوند. از همراهی شما با راستینه سپاسگزاریم.

انواع پوست چرب عبارتند از::
پوست طبیعی
پوست چرب
پوست خشک
پوست مختلط

پوست طبیعی ما بین پوست چرب و خشک قرار گرفته است. می‌دانیم که پوست‌های خشک، ظریف هستند. روپوست در همه جا نازک است و ترشح مواد چربی کافی نیست و چربی خود پوست هم کم است و این حالت با یک زود شکنی مویرگی همراه است و این مویرگ‌ها به آسانی گشاد می‌شوند و تولید تلانژکتازی میکنند و چنین پوستی زود شکن است و قابلیت تحریک زیادی دارد.
پوست چرب برعکس، کلفت و دارای منافذ گشاد است، غده‌های چربی آن پرترشح و حجیم و طبقه شاخی رو پوست افزایش می‌یابد. خواه مابین منافذ یا در خود منافذ ترشح مایع چربی زیاد می‌باشد به پوست منظره براقی می‌دهد. این پوست‌ها برخلاف پوست‌های سابق بسیار مقاوم هستند.

پاکیزه کردن پوست چرب:
باید با نیرو پوست چرب پاکیزه شود، زیرا پلیدی‌ها به زودی به آن می‌چسبد و به این پوست آب و صابون می‌سازد. صابون‌های اسید را برای این پوست توصیه می‌کنیم، اگر پوست زیاد چرب باشد صبح و شب و اگر کم چرب باشد شب آن را با آب و صابون اسید شستشو دهید. اگر چربی باز زیاد بود با محلول‌های چربی بر که خاصیت قلیائی نداشته باشند آن را پاک کنید.

به این پوست‌ها لوسیون‌های گوگردی می‌سازند، ولی چون ممکن است سرخی، خارش پدید آورند از این رو بجا باید به کار روند.
هنگامی که لوسیون‌های رنگ بر چربی را زیاد کرد باید صابون‌های گوگردی یا اسید بکار برود.
این دستور‌ها برای پوستهائی است که شوره آن‌ها بسیار نباشد و اگر بسیار بود از راه داخل هم باید آن‌ها درمان شوند.

نگهداری پوست چرب:
کرم هائی که برای پوست چرب بکار می‌روند نباید بهیچ روی مواد چرب داشته باشند. بیشتر کرم هائی که استئارات گوگرد دارند مفیدند و این کرم‌ها ممکن است پایه‌های اولیه درمان پوست چرب قرار بگیرند. به تازگی کرم هائی که ریشه آن‌ها ماوراء مخمر است توصیه شده است.
به پوست‌های چرب باید پودر افزود و به بعضی پودر برنج. تنها برخی دیگر باید مواد دیگری هم داشته باشند. پودری که روی کرم چرب زده شود تکه تکه روی پوست بهم می‌چسبد و نازیبا می‌شود. پودر گوگرد و ابریشم هم نگهدارنده و هم درمان کننده است. شب‌ها روی پوست چیزی قرار ندهید.
 
منبع:بهداشت نیوز

گر پوست چرب دارید باید روزانه این کار‌ها را روی پوست‌تان انجام دهید


پوست‌های چرب آنهائی هستند که به سهولت در معرض هجوم میکروب‌های گوناگون قرار می‌گیرد به همین علت دچار جوش‌های گوناگون و یا برآمدگی‌های مختلف می‌شوند و ضخیم و خشن به نظر می‌رسد، اما ناگفته نماند که این نوع پوست‌ها معمولا دیرتر چروک می‌شوند. از همراهی شما با راستینه سپاسگزاریم.
به گزارش بهداشت نیوز به نقل از راستینه، پوست‌های چرب آنهائی هستند که به سهولت در معرض هجوم میکروب‌های گوناگون قرار می‌گیرد به همین علت دچار جوش‌های گوناگون و یا برآمدگی‌های مختلف می‌شوند و ضخیم و خشن به نظر می‌رسد، اما ناگفته نماند که این نوع پوست‌ها معمولا دیرتر چروک می‌شوند. از همراهی شما با راستینه سپاسگزاریم.

انواع پوست چرب عبارتند از::
پوست طبیعی
پوست چرب
پوست خشک
پوست مختلط

پوست طبیعی ما بین پوست چرب و خشک قرار گرفته است. می‌دانیم که پوست‌های خشک، ظریف هستند. روپوست در همه جا نازک است و ترشح مواد چربی کافی نیست و چربی خود پوست هم کم است و این حالت با یک زود شکنی مویرگی همراه است و این مویرگ‌ها به آسانی گشاد می‌شوند و تولید تلانژکتازی میکنند و چنین پوستی زود شکن است و قابلیت تحریک زیادی دارد.
پوست چرب برعکس، کلفت و دارای منافذ گشاد است، غده‌های چربی آن پرترشح و حجیم و طبقه شاخی رو پوست افزایش می‌یابد. خواه مابین منافذ یا در خود منافذ ترشح مایع چربی زیاد می‌باشد به پوست منظره براقی می‌دهد. این پوست‌ها برخلاف پوست‌های سابق بسیار مقاوم هستند.

پاکیزه کردن پوست چرب:
باید با نیرو پوست چرب پاکیزه شود، زیرا پلیدی‌ها به زودی به آن می‌چسبد و به این پوست آب و صابون می‌سازد. صابون‌های اسید را برای این پوست توصیه می‌کنیم، اگر پوست زیاد چرب باشد صبح و شب و اگر کم چرب باشد شب آن را با آب و صابون اسید شستشو دهید. اگر چربی باز زیاد بود با محلول‌های چربی بر که خاصیت قلیائی نداشته باشند آن را پاک کنید.

به این پوست‌ها لوسیون‌های گوگردی می‌سازند، ولی چون ممکن است سرخی، خارش پدید آورند از این رو بجا باید به کار روند.
هنگامی که لوسیون‌های رنگ بر چربی را زیاد کرد باید صابون‌های گوگردی یا اسید بکار برود.
این دستور‌ها برای پوستهائی است که شوره آن‌ها بسیار نباشد و اگر بسیار بود از راه داخل هم باید آن‌ها درمان شوند.

نگهداری پوست چرب:
کرم هائی که برای پوست چرب بکار می‌روند نباید بهیچ روی مواد چرب داشته باشند. بیشتر کرم هائی که استئارات گوگرد دارند مفیدند و این کرم‌ها ممکن است پایه‌های اولیه درمان پوست چرب قرار بگیرند. به تازگی کرم هائی که ریشه آن‌ها ماوراء مخمر است توصیه شده است.
به پوست‌های چرب باید پودر افزود و به بعضی پودر برنج. تنها برخی دیگر باید مواد دیگری هم داشته باشند. پودری که روی کرم چرب زده شود تکه تکه روی پوست بهم می‌چسبد و نازیبا می‌شود. پودر گوگرد و ابریشم هم نگهدارنده و هم درمان کننده است. شب‌ها روی پوست چیزی قرار ندهید.
 
منبع:بهداشت نیوز
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید