از آنجایی که پیری یکی از عوامل اصلی بروز بیماری‌ها است، هدف قرار دادن این فرایند می‌تواند به درمان بیماری‌ها و بهبود کیفیت زندگی افراد کمک کند؛ از همین رو محققان مؤسسه «پلی‌تکنیک فدرال لوزان» گام جدیدی را به سمت این هدف برداشتند و در آزمایشات بالینی انسانی نشان دادند که نوعی ترکیب در برخی میوه‌ها از روند پیری جلوگیری می‌کند و هیچ عوارض جانبی ندارد.
۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۹
۰

میوه‌ای که جوانی تان را حفظ می‌کند

براساس گزارش «نیواطلس»، محققان در این مطالعه بر روی ترکیبی به نام «urolithin A» تمرکز کردند. به نظر می‌رسد که این ترکیب با بهبود عملکرد میتوکندری (بخشی از سلول که انرژی تولید می‌کند) از پیری جلوگیری می‌کند.

گفتنی است؛ این ترکیب به طور طبیعی در هیچ غذایی یافت نمی‌شود، اما بیومولکول‌های موجود در میوه‌هایی مانند انار و تمشک در روده انسان به urolithin A. تبدیل می‌شوند.

محققان پس از تهیه این ترکیب، آن را در دوز‌های مختلف خوراکی به گروهی متشکل از ۶۰ سالمند دادند. همچنین این تیم ایمنی و اثر این ترکیب را در یک دوره ۲۸ روزه آزمایش کرد و دریافت که مصرف urolithin A. هیچ عوارض جانبی ندارد.

طبق این گزارش، دانشمندان دریافتند که مصرف دوز ۵۰۰ تا هزار میلی گرم از این ترکیب، در بیان ژن میتوکندری در سلول‌های عضلات اسکلتی موثر بوده و فعالیت بیوژنز میتوکندری را تحریک می‌کند.

امید است که این ترکیب بتواند از کاهش حجم ماهیچه‌های اسکلتی که به طور طبیعی با افزایش سن اتفاق می‌افتد، جلوگیری کند.
 
منبع:بهداشت نیوز
 
از آنجایی که پیری یکی از عوامل اصلی بروز بیماری‌ها است، هدف قرار دادن این فرایند می‌تواند به درمان بیماری‌ها و بهبود کیفیت زندگی افراد کمک کند؛ از همین رو محققان مؤسسه «پلی‌تکنیک فدرال لوزان» گام جدیدی را به سمت این هدف برداشتند و در آزمایشات بالینی انسانی نشان دادند که نوعی ترکیب در برخی میوه‌ها از روند پیری جلوگیری می‌کند و هیچ عوارض جانبی ندارد.

میوه‌ای که جوانی تان را حفظ می‌کند

براساس گزارش «نیواطلس»، محققان در این مطالعه بر روی ترکیبی به نام «urolithin A» تمرکز کردند. به نظر می‌رسد که این ترکیب با بهبود عملکرد میتوکندری (بخشی از سلول که انرژی تولید می‌کند) از پیری جلوگیری می‌کند.

گفتنی است؛ این ترکیب به طور طبیعی در هیچ غذایی یافت نمی‌شود، اما بیومولکول‌های موجود در میوه‌هایی مانند انار و تمشک در روده انسان به urolithin A. تبدیل می‌شوند.

محققان پس از تهیه این ترکیب، آن را در دوز‌های مختلف خوراکی به گروهی متشکل از ۶۰ سالمند دادند. همچنین این تیم ایمنی و اثر این ترکیب را در یک دوره ۲۸ روزه آزمایش کرد و دریافت که مصرف urolithin A. هیچ عوارض جانبی ندارد.

طبق این گزارش، دانشمندان دریافتند که مصرف دوز ۵۰۰ تا هزار میلی گرم از این ترکیب، در بیان ژن میتوکندری در سلول‌های عضلات اسکلتی موثر بوده و فعالیت بیوژنز میتوکندری را تحریک می‌کند.

امید است که این ترکیب بتواند از کاهش حجم ماهیچه‌های اسکلتی که به طور طبیعی با افزایش سن اتفاق می‌افتد، جلوگیری کند.
 
منبع:بهداشت نیوز
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید