پیشنهاد پارسینه
همه مراجع: مهریه ملک زن است و اختیار تصرف با خود او است.
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۷
۱

امام، تحریرالوسیله، ج. ۲، المهر، م. ۱۵ و دفتر: همه مراجع.
 
منبع:انوار طاها
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
مگه چند گونه تصرف داره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو