پیشنهاد پارسینه
رئیس جمهور در سفر غیر رسمی به منظور زیارت بارگاه منور رضوی به مشهد سفر کرد.
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۲
۰
دکتر حسن روحانی در سفر غیر رسمی برای زیارت بارگاه منور رضوی به مشهد سفر کرد.

این سفر در مسیر بازگشت رئیس جمهور از تاجیکستان برای چند ساعت انجام شد.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو