خبرگزاری فرانسه، عکس هوایی از آسمان مکه مکرمه به نمایش گذاشته است. این عکس در ماه رمضان سال جاری گرفته شده و نشان می دهد اطراف کعبه در طرح توسعه سعودی ها چقدر گسترش یافته و زیباتر شده است.
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۴
خبرگزاری فرانسه، عکس هوایی از آسمان مکه مکرمه به نمایش گذاشته است. این عکس در ماه رمضان سال جاری گرفته شده و نشان می دهد اطراف کعبه در طرح توسعه سعودی ها چقدر گسترش یافته و زیباتر شده است.
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۴
۲

تصویر عظمت خانه خدا از بلندای آسمان

50
نظرات
ناشناس
یا رب البیت الحرام
ناشناس
حالا هی فحش بده به سعودی
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو