رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز:
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: تصویب و ابلاغ آئین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام یک اقدام مثبت و در راستای پیشگیری از فساد است.
۲۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۶:۲۵
۰

عیسی امینی رئیس کانون در رابطه با تصویب و ابلاغ آئین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام گفت: این آئین نامه یک آئین نامه بسیار خوب است و کانون وکلای دادگستری از اقدامات رئیس قوه قضائیه خصوصاً در رابطه با مبارزه با فساد و پیشگیری از بروز آن دفاع می‌کند.


وی افزود: کانون وکلای دادگستری مرکز این اقدام دستگاه قضائی را یک اقدام مثبت و در راستای پیشگیری از فساد و رفع آن می‌داند.


این وکیل دادگستری ادامه داد: انتظار می‌رود این آئین‌نامه با اجرای قوی و قدرت اجرایی بالا توسط مسئولان پیاده شود.


وی در رابطه با اهمیت این آئین‌نامه و توجه رئیس قوه قضائیه در سرعت دادن به تصویب آن گفت: تصویب این آئین‌نامه در این مدت بسیار کوتاه نشان از عزم جدی رئیس قوه قضائیه دارد.


امینی تصریح کرد: اعتقاد داریم بزرگترین معضل برای جامعه ما می‌تواند ایجاد و گسترش فساد باشد، بنابراین این اقدام عاجل رئیس دستگاه قضائی را بسیار مثبت تلقی کرده و مطمئن هستیم که مسئولین ذیربط در اجرای این آئین‌نامه تمام تلاش‌شان را می‌کنند تا گام بزرگی در مبارزه با فساد برداشته شود.


رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با انتظار از مقامات و مسئولان هم گفت: از مقامات قضائی انتظار می‌رود که این قانون را به صورت دقیق و بدون تبعیض و در یک فضای شفاف اجرا کنند، همچنین از سایر مسئولان هم انتظار می‌رود که نسبت به اجرای این قانون پایبند باشند. چون به نظر می‌رسد که تکلیف اجرای این قانون بیش از آنکه بر عهده دیگران است بر عهده ناصبین آن باشد و لذا باید متوجه آثار قانونی استنکاف از آن باشند.


امینی در پایان گفت: کانون وکلای دادگستری از این اقدام علاوه بر اینکه حمایت می‌کند بلکه نسبت به این قانون بسیار خوش‌بین است و آن را گام بسیار مثبتی در جلوگیری از فساد می‌داند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: تصویب و ابلاغ آئین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام یک اقدام مثبت و در راستای پیشگیری از فساد است.

عیسی امینی رئیس کانون در رابطه با تصویب و ابلاغ آئین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام گفت: این آئین نامه یک آئین نامه بسیار خوب است و کانون وکلای دادگستری از اقدامات رئیس قوه قضائیه خصوصاً در رابطه با مبارزه با فساد و پیشگیری از بروز آن دفاع می‌کند.


وی افزود: کانون وکلای دادگستری مرکز این اقدام دستگاه قضائی را یک اقدام مثبت و در راستای پیشگیری از فساد و رفع آن می‌داند.


این وکیل دادگستری ادامه داد: انتظار می‌رود این آئین‌نامه با اجرای قوی و قدرت اجرایی بالا توسط مسئولان پیاده شود.


وی در رابطه با اهمیت این آئین‌نامه و توجه رئیس قوه قضائیه در سرعت دادن به تصویب آن گفت: تصویب این آئین‌نامه در این مدت بسیار کوتاه نشان از عزم جدی رئیس قوه قضائیه دارد.


امینی تصریح کرد: اعتقاد داریم بزرگترین معضل برای جامعه ما می‌تواند ایجاد و گسترش فساد باشد، بنابراین این اقدام عاجل رئیس دستگاه قضائی را بسیار مثبت تلقی کرده و مطمئن هستیم که مسئولین ذیربط در اجرای این آئین‌نامه تمام تلاش‌شان را می‌کنند تا گام بزرگی در مبارزه با فساد برداشته شود.


رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با انتظار از مقامات و مسئولان هم گفت: از مقامات قضائی انتظار می‌رود که این قانون را به صورت دقیق و بدون تبعیض و در یک فضای شفاف اجرا کنند، همچنین از سایر مسئولان هم انتظار می‌رود که نسبت به اجرای این قانون پایبند باشند. چون به نظر می‌رسد که تکلیف اجرای این قانون بیش از آنکه بر عهده دیگران است بر عهده ناصبین آن باشد و لذا باید متوجه آثار قانونی استنکاف از آن باشند.


امینی در پایان گفت: کانون وکلای دادگستری از این اقدام علاوه بر اینکه حمایت می‌کند بلکه نسبت به این قانون بسیار خوش‌بین است و آن را گام بسیار مثبتی در جلوگیری از فساد می‌داند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}