هجده مظنون به ارتباط با گروه تروریستی داعش در سه استان ترکیه دستگیر شدند.
۲۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۸
۰

به موجب حکم دادستانی استان مرسین ترکیه نیرو‌های امنیتی این کشور صبح امروز در یک عملیات مشترک و محرمانه با نیرو‌های سازمان اطلاعات (میت) در سه استان مرسین، یالووا و بورسا هجده فرد مظنون به ارتباط با گروه تروریستی داعش را دستگیر کردند.

دو تن از دستگیر شدگان زن هستند و در محل اختفای این افراد مقادیر زیادی اسناد تشکیلاتی مربوط به نحوه سازماندهی گروه تروریستی داعش در ترکیه کشف و ضبط شده است.

هجده مظنون به ارتباط با گروه تروریستی داعش در سه استان ترکیه دستگیر شدند.

به موجب حکم دادستانی استان مرسین ترکیه نیرو‌های امنیتی این کشور صبح امروز در یک عملیات مشترک و محرمانه با نیرو‌های سازمان اطلاعات (میت) در سه استان مرسین، یالووا و بورسا هجده فرد مظنون به ارتباط با گروه تروریستی داعش را دستگیر کردند.

دو تن از دستگیر شدگان زن هستند و در محل اختفای این افراد مقادیر زیادی اسناد تشکیلاتی مربوط به نحوه سازماندهی گروه تروریستی داعش در ترکیه کشف و ضبط شده است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}