محققان آمریکایی تصمیم گرفتند از چرت زدن کارشناسان، دانشجویان و افرادی که در کنفرانس‌ها حضور دارند، جلوگیری کنند.
۲۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۵
۰
محققان آمریکایی تصمیم گرفتند از چُرت زدن کارشناسان، دانشجویان و افرادی که در کنفرانس‌ها حضور دارند جلوگیری کنند.نتایج یک بررسی نشان می‌دهد، ایجاد یک تهویه مناسب و فراهم کردن شرایطی که منجر به نورگیر شدن سالن کنفرانس می‌شود از چرت افراد حاضر جلوگیری می‌کند.همچنین شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد در صورتی که سطح دی‌اکسید کربن موجود در یک فضا افزایش یابد، افراد خواب‌آلوده می‌شوند و قدرت تمرکز آنها تضعیف می‌شود.گینزبورگ، محقق رصدخانه ملی نجوم ایالات متحده می‌گوید: نتایج بررسی‌های ما نشان داده است بسیاری از سالن‌های کنفرانس، جلسات کاری و فضاهای مشابه آنها از سیستم تهویه مناسبی برخوردار نیستند.به گفته پژوهشگران، غلظت طبیعی دی اکسید کربن در یک محیط سالم معمولا بین 250 تا 350 عدد در میلیون ذرات هوا (ppm) در نظر گرفته می‌شود و فراتر از آن حالات چرت و خواب‌آلودگی را در افراد پدید می‌اورد.گینزبورگ تأکید می‌کند، اندازه‌گیری سطح دی‌اکسید کربن فضای کنفرانس یک ایده کلی خوب است که به کارآمدی و تأثیر بیشتر مطالب کنفرانس‌ها می‌انجامد.
محققان آمریکایی تصمیم گرفتند از چرت زدن کارشناسان، دانشجویان و افرادی که در کنفرانس‌ها حضور دارند، جلوگیری کنند.
محققان آمریکایی تصمیم گرفتند از چُرت زدن کارشناسان، دانشجویان و افرادی که در کنفرانس‌ها حضور دارند جلوگیری کنند.نتایج یک بررسی نشان می‌دهد، ایجاد یک تهویه مناسب و فراهم کردن شرایطی که منجر به نورگیر شدن سالن کنفرانس می‌شود از چرت افراد حاضر جلوگیری می‌کند.همچنین شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد در صورتی که سطح دی‌اکسید کربن موجود در یک فضا افزایش یابد، افراد خواب‌آلوده می‌شوند و قدرت تمرکز آنها تضعیف می‌شود.گینزبورگ، محقق رصدخانه ملی نجوم ایالات متحده می‌گوید: نتایج بررسی‌های ما نشان داده است بسیاری از سالن‌های کنفرانس، جلسات کاری و فضاهای مشابه آنها از سیستم تهویه مناسبی برخوردار نیستند.به گفته پژوهشگران، غلظت طبیعی دی اکسید کربن در یک محیط سالم معمولا بین 250 تا 350 عدد در میلیون ذرات هوا (ppm) در نظر گرفته می‌شود و فراتر از آن حالات چرت و خواب‌آلودگی را در افراد پدید می‌اورد.گینزبورگ تأکید می‌کند، اندازه‌گیری سطح دی‌اکسید کربن فضای کنفرانس یک ایده کلی خوب است که به کارآمدی و تأثیر بیشتر مطالب کنفرانس‌ها می‌انجامد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}