مکرون اظهار کرد: رای دهندگان می‌گویند دمکراسی ما را از نابرابری ناشی از سرمایه داری دیوانه وار حفظ نمی‌کند پس بگذارید مرزهایمان را ببندیم، دیوار بسازیم و از چندجانبگی خارج شویم.
۲۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۷:۳۳
۰

 امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت: جهان در حال عبور از یک بحران عمیق است و ممکن است در آستانه دوران جنگ باشد.

وی همچنین خواهان تلاشی جهانی برای پرداختن به خطرات نابرابری، فناوری کنترل نشده و تغییرات آب و هوایی شد.
مکرون این اظهارات را در یک سخنرانی به مناسبت یکصدسالگی سازمان بین المللی کار در ژنو عنوان کرد. وی گفت: ممکن است جهان با چشم خواب به سمت جنگ برود و اگر قرار است پیشرفت واقعی کند باید برخی تعهدات جدی را صورت دهد.

وی در اظهاراتی که به نظر در انتقاد از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود گفت: نابرابری روزافزون در حال تقویت «خودکامگی» است و رای دهندگان «می گویند دمکراسی ما را از نابرابری ناشی از سرمایه داری دیوانه وار حفظ نمی‌کند پس بگذارید مرزهایمان را ببندیم، دیوار بسازیم و از چندجانبگی خارج شویم.»

دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز در این نشست حضور داشتند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
مکرون اظهار کرد: رای دهندگان می‌گویند دمکراسی ما را از نابرابری ناشی از سرمایه داری دیوانه وار حفظ نمی‌کند پس بگذارید مرزهایمان را ببندیم، دیوار بسازیم و از چندجانبگی خارج شویم.

 امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت: جهان در حال عبور از یک بحران عمیق است و ممکن است در آستانه دوران جنگ باشد.

وی همچنین خواهان تلاشی جهانی برای پرداختن به خطرات نابرابری، فناوری کنترل نشده و تغییرات آب و هوایی شد.
مکرون این اظهارات را در یک سخنرانی به مناسبت یکصدسالگی سازمان بین المللی کار در ژنو عنوان کرد. وی گفت: ممکن است جهان با چشم خواب به سمت جنگ برود و اگر قرار است پیشرفت واقعی کند باید برخی تعهدات جدی را صورت دهد.

وی در اظهاراتی که به نظر در انتقاد از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود گفت: نابرابری روزافزون در حال تقویت «خودکامگی» است و رای دهندگان «می گویند دمکراسی ما را از نابرابری ناشی از سرمایه داری دیوانه وار حفظ نمی‌کند پس بگذارید مرزهایمان را ببندیم، دیوار بسازیم و از چندجانبگی خارج شویم.»

دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز در این نشست حضور داشتند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}