در ابتدای لیگ سری B برزیل وقتی سرود ملی با موبایل در حال پخش شدن بود، تلفن همراه پخش کننده زنگ خورد و باعث تعجب بازیکنان و هواداران شد.
۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۹
۰
در ابتدای لیگ سری B برزیل وقتی سرود ملی با موبایل در حال پخش شدن بود، تلفن همراه پخش کننده زنگ خورد و باعث تعجب بازیکنان و هواداران شد.
{*ticket:47634*}