۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۱
۰

وقتی شجاع خلیل‌زاده داشت در حین رانندگی برای علاقمندانش حرف می‌زد، سروش رفیعی وسط حرفش پیام داد و گفت: «بسه دیگه پشت فرمون خطرناکه داری لایو می‌دی!»
شجاع هم که گفته بود قرار است هفته بعد را در شیراز و کنار سروش باشد، گفت: «چشم آقا سروش. آقا سروش دستور داد و گفت: پشت فرمون لایو ندم و خطرناکه پس خدانگهدار!»

سروش رفیعی شجاع خلیل‌زاده را دعوا کرد

وقتی شجاع خلیل‌زاده داشت در حین رانندگی برای علاقمندانش حرف می‌زد، سروش رفیعی وسط حرفش پیام داد و گفت: «بسه دیگه پشت فرمون خطرناکه داری لایو می‌دی!»
شجاع هم که گفته بود قرار است هفته بعد را در شیراز و کنار سروش باشد، گفت: «چشم آقا سروش. آقا سروش دستور داد و گفت: پشت فرمون لایو ندم و خطرناکه پس خدانگهدار!»

سروش رفیعی شجاع خلیل‌زاده را دعوا کرد

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}