پیشنهاد پارسینه
صفحه امنیت عمومی لبنان در توییتر تصویری از عباس ابراهیم و نزار زکا هنگام خروج از ایران را منتشر کرد.
۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۱
۰

عکس| نزار زکا و عباس ابراهیم در هواپیما

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو