۱۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۲
۰

آتش زدن پرچم رژیم صهیونیستی توسط خاخام های یهودی

پارسینه: خاخامهای یهودی هنگام آتش زدن پرچم رژیم صهیونیستی شعار می دادند «مرگ بر اسرائیل».