نتایج جدیدترین نظرسنجی بعد از انتخابات پارلمانی اروپا حاکی از این است که حزب سبز آلمان برای اولین بار جایگاه قدرتمندترین حزب را از اتحادیه احزاب متحد مسیحی ربوده است.
۱۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۲
۰

نتایج جدیدترین نظرسنجی موسسه "فورسا" حاکی از کاهش چشمگیر میزان محبوبیت احزاب ائتلاف بزرگ در بین شهروندان آلمانی دارد.

احزاب دولت ائتلافی آلمان در انتخابات اخیر پارلمانی اروپا شکست سنگینی را متحمل شدند.

حزب سبز آلمان در انتخابات پارلمانی اروپا در ۲۶ ماه می‌با کسب ۲۰.۵ درصد آراء موفقیت چشمگیری را به دست آورده و برای اولین بار به جایگاه دومین حزب قدرتمند صعود کرد. اتحادیه احزاب متحد مسیحی و حزب سوسیال دموکرات هم با کسب به ترتیب ۲۸.۹ درصد و ۱۵.۸ درصد آراء شهروندان، بدترین نتیجه تاریخی را به دست آوردند.

اروپای مکرون یا مرکل؟

راست‌گرایان افراطی «جایگزینی برای آلمان» با کسب ۱۰ درصد آراء مجوز حضور در پارلمان را به دست آورده‌اند.

با وجود پیشتازی حزب دموکرات مسیحی، این حزب ضعیف‌ترین نتایج تاریخی خود را در انتخابات اروپایی کسب کرده است.

حزب سوسیالیست آلمان همچنین کم‌ترین آرای تاریخی خود را در ایالت برمن در ۷۳ سال گذشته به دست آورده است.

حالا نتایج جدیدترین نظرسنجی بعد از انتخابات پارلمانی اروپا نشان می‌دهد که حزب سبز در این کشور همچنان به روند صعودی خود ادامه داده و جایگاه قدرتمندترین حزب را از آن خود کرد. سوسیال دموکرات‌ها هم با کسب ۱۲ درصد آراء پایین‌ترین ارزیابی تا به حال خود را بدست آورده و یک سقوط ۵ درصدی را نسبت نظر سنجی قبلی بدست آورده است.

سبز‌ها هم برای اولین بار در یک نظرسنجی درباره انتخابات پارلمانی جایگاه اول را از اتحادیه احزاب متحد مسیحی ربودند. این حزب با کسب ۲۷ درصد آراء شهروندان و ۹ درصد صعود برای اولین بار قدرتمندترین حزب در آلمان شد. اتحادیه احزاب متحد مسیحی هم با کسب ۲۶ درصد آراء شهروندان و ۲ درصد سقوط در جایگاه دومین حزب قدرتمند قرار گرفت.

در این نظرسنجی که از طرف موسسه فورسا و به سفارش آر تی ال و ان تی وی آلمان انجام شده است چپ‌ها از هشت درصد به ۷ درصد آراء سقوط کردند و حزب لیبرال دموکرات هم بدون تغییر ۸ درصد آراء شهروندان را کسب کرد. حزب افراطی جایگزینی برای آلمان هم از ۱۳ درصد آراء شهروندان به ۱۱ درصد سقوط کرد.

این نظرسنجی بین ۲۷ و ۳۱ ماه می‌برگزار شد.

در حزب سوسیال دموکرات آلمان از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی اروپا وضعیت هشدار ایجاد شده است. آینده "آندره ناهلس"، رئیس این حزب به نظر نامشخص‌تر از قبل است. حزب سوسیال دموکرات در ایالت بایرن با توجه به نتیجه بدی که حزبش در انتخابات پارلمانی اروپا به دست آورده است آینده این ائتلاف و ادامه همکاری با آن را زیر سوال برده است.

اگر در این شرایط "آندره ناهلس" از ریاست حزب سوسیال دموکرات کنار رود ائتلاف بزرگ در شرایط دشواری قرار گرفته و احتمال زیاد در مسیر فروپاشی پیش از موعد قرار خواهد گرفت.

دولت ائتلافی جدید در آلمان از همان آغاز تشکیل، با چالش‌های فراوانی رو به رو بود و بعد از شکست مذاکرات ائتلاف موسوم به جامائیکا (حزب لیبرال دموکرات، اتحادیه احزاب متحد مسیحی و سبزها) و در نهایت پس از یک دوره طولانی مذاکرات مجدد برای تشکیل ائتلاف بزرگ روی کار آمد.

اما روند طولانی مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی جدید در آلمان از همان ابتدا تاثیر بدی روی محبوبیت این دولت در بین شهروندان گذاشته و اتفاقات و چالش‌های بعدی هم به تشدید اوضاع دامن زد، به طوری که چهارمین دوره صدر اعظمی مرکل به کام او تلخ شد.

حالا باید منتظر ماند و دید آیا مرکل می‌تواند تا قبل از پایان این دور قانونگذاری همچنان این ائتلاف در آلمان را حفظ کند و از فروپاشی زودتر از موعد آن جلوگیری کند؟

نتایج جدیدترین نظرسنجی بعد از انتخابات پارلمانی اروپا حاکی از این است که حزب سبز آلمان برای اولین بار جایگاه قدرتمندترین حزب را از اتحادیه احزاب متحد مسیحی ربوده است.

نتایج جدیدترین نظرسنجی موسسه "فورسا" حاکی از کاهش چشمگیر میزان محبوبیت احزاب ائتلاف بزرگ در بین شهروندان آلمانی دارد.

احزاب دولت ائتلافی آلمان در انتخابات اخیر پارلمانی اروپا شکست سنگینی را متحمل شدند.

حزب سبز آلمان در انتخابات پارلمانی اروپا در ۲۶ ماه می‌با کسب ۲۰.۵ درصد آراء موفقیت چشمگیری را به دست آورده و برای اولین بار به جایگاه دومین حزب قدرتمند صعود کرد. اتحادیه احزاب متحد مسیحی و حزب سوسیال دموکرات هم با کسب به ترتیب ۲۸.۹ درصد و ۱۵.۸ درصد آراء شهروندان، بدترین نتیجه تاریخی را به دست آوردند.

اروپای مکرون یا مرکل؟

راست‌گرایان افراطی «جایگزینی برای آلمان» با کسب ۱۰ درصد آراء مجوز حضور در پارلمان را به دست آورده‌اند.

با وجود پیشتازی حزب دموکرات مسیحی، این حزب ضعیف‌ترین نتایج تاریخی خود را در انتخابات اروپایی کسب کرده است.

حزب سوسیالیست آلمان همچنین کم‌ترین آرای تاریخی خود را در ایالت برمن در ۷۳ سال گذشته به دست آورده است.

حالا نتایج جدیدترین نظرسنجی بعد از انتخابات پارلمانی اروپا نشان می‌دهد که حزب سبز در این کشور همچنان به روند صعودی خود ادامه داده و جایگاه قدرتمندترین حزب را از آن خود کرد. سوسیال دموکرات‌ها هم با کسب ۱۲ درصد آراء پایین‌ترین ارزیابی تا به حال خود را بدست آورده و یک سقوط ۵ درصدی را نسبت نظر سنجی قبلی بدست آورده است.

سبز‌ها هم برای اولین بار در یک نظرسنجی درباره انتخابات پارلمانی جایگاه اول را از اتحادیه احزاب متحد مسیحی ربودند. این حزب با کسب ۲۷ درصد آراء شهروندان و ۹ درصد صعود برای اولین بار قدرتمندترین حزب در آلمان شد. اتحادیه احزاب متحد مسیحی هم با کسب ۲۶ درصد آراء شهروندان و ۲ درصد سقوط در جایگاه دومین حزب قدرتمند قرار گرفت.

در این نظرسنجی که از طرف موسسه فورسا و به سفارش آر تی ال و ان تی وی آلمان انجام شده است چپ‌ها از هشت درصد به ۷ درصد آراء سقوط کردند و حزب لیبرال دموکرات هم بدون تغییر ۸ درصد آراء شهروندان را کسب کرد. حزب افراطی جایگزینی برای آلمان هم از ۱۳ درصد آراء شهروندان به ۱۱ درصد سقوط کرد.

این نظرسنجی بین ۲۷ و ۳۱ ماه می‌برگزار شد.

در حزب سوسیال دموکرات آلمان از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی اروپا وضعیت هشدار ایجاد شده است. آینده "آندره ناهلس"، رئیس این حزب به نظر نامشخص‌تر از قبل است. حزب سوسیال دموکرات در ایالت بایرن با توجه به نتیجه بدی که حزبش در انتخابات پارلمانی اروپا به دست آورده است آینده این ائتلاف و ادامه همکاری با آن را زیر سوال برده است.

اگر در این شرایط "آندره ناهلس" از ریاست حزب سوسیال دموکرات کنار رود ائتلاف بزرگ در شرایط دشواری قرار گرفته و احتمال زیاد در مسیر فروپاشی پیش از موعد قرار خواهد گرفت.

دولت ائتلافی جدید در آلمان از همان آغاز تشکیل، با چالش‌های فراوانی رو به رو بود و بعد از شکست مذاکرات ائتلاف موسوم به جامائیکا (حزب لیبرال دموکرات، اتحادیه احزاب متحد مسیحی و سبزها) و در نهایت پس از یک دوره طولانی مذاکرات مجدد برای تشکیل ائتلاف بزرگ روی کار آمد.

اما روند طولانی مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی جدید در آلمان از همان ابتدا تاثیر بدی روی محبوبیت این دولت در بین شهروندان گذاشته و اتفاقات و چالش‌های بعدی هم به تشدید اوضاع دامن زد، به طوری که چهارمین دوره صدر اعظمی مرکل به کام او تلخ شد.

حالا باید منتظر ماند و دید آیا مرکل می‌تواند تا قبل از پایان این دور قانونگذاری همچنان این ائتلاف در آلمان را حفظ کند و از فروپاشی زودتر از موعد آن جلوگیری کند؟

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید