سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
۰۶ آذر ۱۳۹۰ - ۰۲:۳۲
۴

سکه ثامن
پــنــجــره
نظرات
ايراني
روباه با بچه هايش
ناشناس
روباه نیستند ازمنافع وطن شان حفاظت می کنند.
ناشناس
برای اینکه کسی از منافع کشورش دفاع بکنه، لازم نیست که کشور دیگری را استثمار بکنه و مرتکب جنایات و... بشه.
ناشناس
به قول چرچیل استادمارگارت تاچر اگرحرفت رابخوری سوءهاضمه نمی گیری واین چنین است که برمردم دنیامسلط شده اند.
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
کهریزک
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2