از مجموع ۳۲۹.۴ میلی‌متر بارش ثبت‌شده در ۲۴۵ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۹۲.۱ میلی‌متر سهم پاییز، ۱۳۱.۹ میلی‌متر سهم زمستان و ۱۰۵.۴ میلی‌متر سهم ۶۶ روز نخست بهار است.
۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۱
۰
بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر ۹۷ تا چهارم خرداد ۹۸ (۲۴۵ روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر ۳۲۹.۴ میلی‌متر است.

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۲۳۰.۶ میلی‌متر) ۴۳ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۱۶۰.۹ میلی‌متر) ۱۰۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
 
آخرین وضعیت بارش‌های ایران +جدول

از مجموع ۳۲۹.۴ میلی‌متر بارش ثبت‌شده در ۲۴۵ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۹۲.۱ میلی‌متر سهم پاییز، ۱۳۱.۹ میلی‌متر سهم زمستان و ۱۰۵.۴ میلی‌متر سهم ۶۶ روز نخست بهار است.
از مجموع ۳۲۹.۴ میلی‌متر بارش ثبت‌شده در ۲۴۵ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۹۲.۱ میلی‌متر سهم پاییز، ۱۳۱.۹ میلی‌متر سهم زمستان و ۱۰۵.۴ میلی‌متر سهم ۶۶ روز نخست بهار است.
بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر ۹۷ تا چهارم خرداد ۹۸ (۲۴۵ روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر ۳۲۹.۴ میلی‌متر است.

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۲۳۰.۶ میلی‌متر) ۴۳ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۱۶۰.۹ میلی‌متر) ۱۰۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
 
آخرین وضعیت بارش‌های ایران +جدول

از مجموع ۳۲۹.۴ میلی‌متر بارش ثبت‌شده در ۲۴۵ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۹۲.۱ میلی‌متر سهم پاییز، ۱۳۱.۹ میلی‌متر سهم زمستان و ۱۰۵.۴ میلی‌متر سهم ۶۶ روز نخست بهار است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید