هیات سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می‌گوید که گروه طالبان با بازداشت شدگان و زندانیان بد رفتاری می‌کند و نوع رفتار آنان شکنجه محسوب می‌شود.
۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۶
۰

"یوناما" با ابراز نگرانی از اقدامات طالبان، در بیانیه‌ای اعلام کرد: گزارش‌ها نشان می‌دهد که بازداشت شدگان در شرایط بدی قرار داشته و مجبور به انجام کار‌های اجباری شده‌اند.

این یافته‌های یوناما در نتیجه مصاحبه با ۱۳ زندانی افغان که در ۲۵ اپریل ۲۰۱۹ (پنجم اردیبهشت) در یک عملیات ویژه اردوی ملی از بازداشتگاه طالبان در ولایت ارزگان آزاد شدند، به دست آمده است.

بر اساس اعلام یوناما، زندانیان ادعا‌های معتبری ارائه کردند که نشان دهنده بدرفتاری، شکنجه و همچنین کشتن افراد محلی و کارمندان امنیتی می‌شود. زندانیان می‌گویند که ۱۱ نفر پس از دستگیری، توسط طالبان کشته شدند.

«تدامیچی یاماموتو» نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان گفت: به شدت در مورد این ادعا‌های جدی پیرامون بدرفتاری، شکنجه و کشتن غیرقانونی افراد محلی و کارمندان امنیتی و شرایط بد زندانیان نگران هستم.

حدود دو ماه پیش، یک گروه ۵۳ نفری از زندانی‌های طالبان که به نام "کلاتک" شناخته می‌شود و در روستای شیرا در ولسوالی ارزگان خاص ولایت ارزگان مستقر است، آزاد شدند. این افراد شامل ۴۵ عضو نیرو‌های دفاعی و امنیتی و هشت فرد محلی و سه مسئول دولتی می‌شوند.

اکثریت زندانیان از سال ۲۰۱۸ و سه نفر از آن‌ها از سال ۲۰۱۶ به این سو در زندان به سر می‌بردند.

یوناما می‌گوید که همه آن‌هایی که آزاد شده‌اند، گزارش داده‌اند که به طور دائم، پاهایشان با زنجیر بسته بوده و شماری از آن‌ها در پاهایشان آثار زخم داشته اند.

براساس بیانیه یوناما، به جز یک نفر همه زندانیان می‌گویند که شکنجه شده اند و بعضی از آنان گفته‌اند که طالبان در جریان شکنجه از آن‌ها می‌خواستند تا اطلاعات خود را ارائه دهند.

«ریچارد بنت» رئیس بخش حقوق بشر یوناما در این مورد می‌گوید: سازمان ملل متحد به طالبان یادآوری می‌کند که قانون بشردوستانه بین‌المللی در منازعات مسلحانه بین‌المللی و داخلی قابل اجرا است. این قانون می‌گوید که افرادی که به صورت مستقیم در درگیری‌ها سهیم نیستند و یا کسانی که از این کار دست کشیده‌اند همیشه باید با آن‌ها انسانی رفتار شود.

هیات سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می‌گوید که گروه طالبان با بازداشت شدگان و زندانیان بد رفتاری می‌کند و نوع رفتار آنان شکنجه محسوب می‌شود.

"یوناما" با ابراز نگرانی از اقدامات طالبان، در بیانیه‌ای اعلام کرد: گزارش‌ها نشان می‌دهد که بازداشت شدگان در شرایط بدی قرار داشته و مجبور به انجام کار‌های اجباری شده‌اند.

این یافته‌های یوناما در نتیجه مصاحبه با ۱۳ زندانی افغان که در ۲۵ اپریل ۲۰۱۹ (پنجم اردیبهشت) در یک عملیات ویژه اردوی ملی از بازداشتگاه طالبان در ولایت ارزگان آزاد شدند، به دست آمده است.

بر اساس اعلام یوناما، زندانیان ادعا‌های معتبری ارائه کردند که نشان دهنده بدرفتاری، شکنجه و همچنین کشتن افراد محلی و کارمندان امنیتی می‌شود. زندانیان می‌گویند که ۱۱ نفر پس از دستگیری، توسط طالبان کشته شدند.

«تدامیچی یاماموتو» نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان گفت: به شدت در مورد این ادعا‌های جدی پیرامون بدرفتاری، شکنجه و کشتن غیرقانونی افراد محلی و کارمندان امنیتی و شرایط بد زندانیان نگران هستم.

حدود دو ماه پیش، یک گروه ۵۳ نفری از زندانی‌های طالبان که به نام "کلاتک" شناخته می‌شود و در روستای شیرا در ولسوالی ارزگان خاص ولایت ارزگان مستقر است، آزاد شدند. این افراد شامل ۴۵ عضو نیرو‌های دفاعی و امنیتی و هشت فرد محلی و سه مسئول دولتی می‌شوند.

اکثریت زندانیان از سال ۲۰۱۸ و سه نفر از آن‌ها از سال ۲۰۱۶ به این سو در زندان به سر می‌بردند.

یوناما می‌گوید که همه آن‌هایی که آزاد شده‌اند، گزارش داده‌اند که به طور دائم، پاهایشان با زنجیر بسته بوده و شماری از آن‌ها در پاهایشان آثار زخم داشته اند.

براساس بیانیه یوناما، به جز یک نفر همه زندانیان می‌گویند که شکنجه شده اند و بعضی از آنان گفته‌اند که طالبان در جریان شکنجه از آن‌ها می‌خواستند تا اطلاعات خود را ارائه دهند.

«ریچارد بنت» رئیس بخش حقوق بشر یوناما در این مورد می‌گوید: سازمان ملل متحد به طالبان یادآوری می‌کند که قانون بشردوستانه بین‌المللی در منازعات مسلحانه بین‌المللی و داخلی قابل اجرا است. این قانون می‌گوید که افرادی که به صورت مستقیم در درگیری‌ها سهیم نیستند و یا کسانی که از این کار دست کشیده‌اند همیشه باید با آن‌ها انسانی رفتار شود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید