۵۲۵ هزار فقره چک از مجموع ۵.۴ میلیون فقره چک صادر شده در فروردین امسال برگشت خورده که ۱۶۵ هزار فقره از آن به تهران اختصاص دارد؛ استان کرمان رکورد دار نسبت چک‌های برگشتی و ایلام دارای کمترین میزان بوده است.
۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۱
۵۲۵ هزار فقره چک از مجموع ۵.۴ میلیون فقره چک صادر شده در فروردین امسال برگشت خورده که ۱۶۵ هزار فقره از آن به تهران اختصاص دارد؛ استان کرمان رکورد دار نسبت چک‌های برگشتی و ایلام دارای کمترین میزان بوده است.
۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۱
۰

سال ۹۸ را با توجه به اجرایی شدن اصلاح قانون چک، می‌توان سال برگشت خوردن چک‌های برگشتی نامید. بر اساس قوانین جدید در پیگیری چک‌های برگشتی تسریع شده و تامین پول چک از محل سایر حساب‌های بانکی صادرکننده چک امکان پذیر می‌شود.

کاهش ۴۰ درصدی ارزش چک‌های برگشتی در نخستین ماه سال ۹۸ می‌تواند گام نخست برای کاهش این نوع چک‌ها به شمار برود.

حدود ۵.۴ میلیون فقره چک به ارزش حدود ۵۴۱ هزار میلیارد ریال در فروردین ۹۸ در کل کشور مبادله شد که از مجموع آن‌ها ۵۲۵ هزار فقره چک به ارزش ۵۸ هزار میلیارد ریال برگشت خورد.

کاهش ۲۱ درصدی شمار چک‌های برگشتی

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در نخستین ماه سال ۹۸ تعداد ۵۲۵ هزار فقره چک به ارزش ۵۸ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۱.۷ درصد و ۴۰.۱ درصد کاهش داشت.

بر این اساس، حدود ۹.۸ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۰.۸ درصد از مجموع مبلغ این چک‌ها برگشت داده شده است.

برگشت ۱۶۵ هزار چک در تهران

در دوره مورد بررسی، استان تهران بیشترین ارزش و شمار صدور چک را به خود اختصاص داد بطوری که یک میلیون و ۷۱۲ هزار فقره چک به ارزش بیش از ۲۶۳ هزار میلیارد ریال صادر شد که البته از مجموع آنها، بیش از ١٦٥ هزار فقره چک به ارزش حدود ٢٧ هزار میلیارد ریال برگشت زده شد.

در استان تهران ۹.۶ درصد از مجموع تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۰.۴ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۴۷ درصد از مجموع ارزش چک‌های مبادله‌ای برگشتی کشور به استان تهران اختصاص داشته است.

استان کرمان، رکورددار چک‌های برگشتی

در دوره مورد بررسی، از نظر شمار چک‌های برگشتی تهران دارای بیشترین چک برگشتی است بطوری که بیش از ۱۶۵ هزار چک برگشت خورده، اما از نظر «نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده»، استان کرمان دارای بدترین وضعیت است.

بر این اساس، در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های کرمان با ۱۴.۷ درصد، اصفهان با ۱۳.۸ درصد و سمنان با ۱۳.۷ درصد اختصاص داشته است.

«نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده» در استان تهران ۱۰.۴ درصد و میانگین این نسبت در کل کشور معادل ۱۰.۸ درصد است.

استان‌های دارای کمترین چک برگشتی

در فروردین امسال، استان ایلام با ٤ درصد دارای کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در میان استان‌ها بوده است.

استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ۷.۳ درصد و خوزستان و لرستان هر کدام با ۷.۹ درصد در رتبه‌های بعدی دارای کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی قرار داشته اند.

کسری و فقدان موجودی، علت اصلی برگشت چک

حدود ٥٠٤ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٥٥ هزار میلیارد ریال در فروردین ماه ٩٨، در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع درکل کشور از نظـر تعداد ٩٦ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۶ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یـا فقدان موجودی بوده است.

پس از کسری و فقدان موجودی، عامل اصلی برگشت چک‌ها مربوط به عدم تطابق امضا و مخدوش بودن اطلاعات چک بوده است.

در استان تهران حدود ١٥٦ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٢٦ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است.

در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۴ درصد و از نظر ارزش ۹۳.۲ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

بیشترین میزان برگشت خوردن چک ناشی از کسری و فقدان موجودی متعلق به استان خراسان جنوبی بوده که ۹۷.۹ درصد چک‌های برگشتی این استان را شامل می‌شود. پس از آن، استان‌های اصفهان و خراسان شمالی قرار دارند.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50