پیشنهاد پارسینه
بر اساس نتایج اولیه شمارش آرا، حزب سبز‌های آلمان با کسب نزدیک به ۲۱،۸ درصد آرا به یک پیروزی چشمگیر دست یافته‌اند. سوسیال دمکرات‌ها با ۱۵،۶ درصد شکست سختی متحمل شده است.
۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۸
۰

دو حزب دموکرات و سوسیال مسیحی با کسب حدود ۲۷،۹ درصد، با اینکه از آرای آن‌ها کاسته شده، اما همچنان قوی‌ترین فراکسیون را تشکیل می‌دهند.

بر اساس ارزیابی‌ها، بسیاری از آرای سوسیال دموکرات‌های و دو حزب دموکرات و سوسیال مسیحی به سوی حزب سبز‌ها سرازیر شده است.

حزب دموکرات‌های آزاد (لیبرال‌ها) و حزب چپ‌ها هر یک به ۵،۵ درصد و راستگرایان حزب آلترناتیو برای آلمان به ۱۰،۵ درصد دست یافته‌اند.

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو