حسن خلیل آبادی در واکنش به حواشی پیرامون فروشگاه شهروند بیان داشت؛
رییس کمیته میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در بحران های اخیر نظیر توزیع گوشت و توزی ع ارزاق کمیاب شهروند همواره حضوری موثر و مدد رسان در کنار شهروندان داشته است. لذا اعتماد شهروندان به این برند مدیریت شهری از گذشته هم بیشتر شده است.
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۱
۰

 

 

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران در بازدید از فروشگاه های شهروند در سطح شهر ری پیگیر حواشی اخیر مربوط به "توزیع برنج " شد.

خلیل آبادی در این زمینه گفت: سلامت شهروندان و اعتماد آنان برای ما نمایندگان دارای بیشترین درجه اهمیت است و لذا چنین موضوعاتی را با حساسیت فراوانی پیگیری می کنیم.

 

وی ادامه داد: بر اساس توضیحات مدیر عامل شرکت شهروند قصور از سوی شرکت تولید کننده بوده که البته این شرکت برندی معروف بوده و تعجب همگان را نیز در بر داشته است اما با این وجود شرکت شهروند بر اساس دستور تعزیرات به سرعت این برنج ها را جمع آوری کرده و با قیمتی که تعزیرات عنوان داشته به فروش می رساند.

 

خلیل آبادی افزود: گرچه چنین مسائلی نباید به وجود بیاید اما شرایط اقتصادی سبب شده برخی از شرکت ها رو به سود جویی و سوءاستفاده بیاورند و لذا باید نظارت در این امر بیشتر شود. اما آنچه که مهم است میزان اعتماد شهروندان به برند شهروند است که به نظر من این اعتماد از قبل هم بیشتر شده است.

 

وی افزود: شهروند همواره در بحران ها یار شهروندان بوده همچنان که در توزیع گوشت مورد اعتماد دولت و مردم بود. این برند با امکانات قوی در توزیع و پخش مواد غذایی در شرایط بحرانی همواره مدد رسان شهروندان بوده است.

این عضو شورای شهر تهران گفت: فروشگاه های شهروند علاوه بر توزیع و پخش مواد غذایی در ارائه کیفیت مواد غذایی نیز بسیار خوب عمل کرده اند و همانگونه که مشاهده شد در کمترین زمان ممکن با برند متخلف برخورد کرده اند.

 

وی در ادامه اظهار داشت: این روزها می توان رضایت شهروندان را در میزان استقبال از فروشگاه های شبانه روزی شهروند دید به علاوه پراکندگی فروشگاه های شهروند در سطح مناطق نیز سبب شده است شهروندان در مناطق خود دسترسی به این برند داشته باشند.

 

حسن خلیل آبادی در واکنش به حواشی پیرامون فروشگاه شهروند بیان داشت؛
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۱
رییس کمیته میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در بحران های اخیر نظیر توزیع گوشت و توزی ع ارزاق کمیاب شهروند همواره حضوری موثر و مدد رسان در کنار شهروندان داشته است. لذا اعتماد شهروندان به این برند مدیریت شهری از گذشته هم بیشتر شده است.

 

 

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران در بازدید از فروشگاه های شهروند در سطح شهر ری پیگیر حواشی اخیر مربوط به "توزیع برنج " شد.

خلیل آبادی در این زمینه گفت: سلامت شهروندان و اعتماد آنان برای ما نمایندگان دارای بیشترین درجه اهمیت است و لذا چنین موضوعاتی را با حساسیت فراوانی پیگیری می کنیم.

 

وی ادامه داد: بر اساس توضیحات مدیر عامل شرکت شهروند قصور از سوی شرکت تولید کننده بوده که البته این شرکت برندی معروف بوده و تعجب همگان را نیز در بر داشته است اما با این وجود شرکت شهروند بر اساس دستور تعزیرات به سرعت این برنج ها را جمع آوری کرده و با قیمتی که تعزیرات عنوان داشته به فروش می رساند.

 

خلیل آبادی افزود: گرچه چنین مسائلی نباید به وجود بیاید اما شرایط اقتصادی سبب شده برخی از شرکت ها رو به سود جویی و سوءاستفاده بیاورند و لذا باید نظارت در این امر بیشتر شود. اما آنچه که مهم است میزان اعتماد شهروندان به برند شهروند است که به نظر من این اعتماد از قبل هم بیشتر شده است.

 

وی افزود: شهروند همواره در بحران ها یار شهروندان بوده همچنان که در توزیع گوشت مورد اعتماد دولت و مردم بود. این برند با امکانات قوی در توزیع و پخش مواد غذایی در شرایط بحرانی همواره مدد رسان شهروندان بوده است.

این عضو شورای شهر تهران گفت: فروشگاه های شهروند علاوه بر توزیع و پخش مواد غذایی در ارائه کیفیت مواد غذایی نیز بسیار خوب عمل کرده اند و همانگونه که مشاهده شد در کمترین زمان ممکن با برند متخلف برخورد کرده اند.

 

وی در ادامه اظهار داشت: این روزها می توان رضایت شهروندان را در میزان استقبال از فروشگاه های شبانه روزی شهروند دید به علاوه پراکندگی فروشگاه های شهروند در سطح مناطق نیز سبب شده است شهروندان در مناطق خود دسترسی به این برند داشته باشند.

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید