لحظه اعلام استعفای نخست وزیر بریتانیا در حالی که گریه می کرد سوژه رسانه ها شد.
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۱
۰
لحظه اعلام استعفای نخست وزیر بریتانیا در حالی که گریه می کرد سوژه رسانه ها شد.