پیشنهاد پارسینه
آیات عظام امام، بهجت، صافى و فاضل: آرى، جایز است؛ ولى بهتر است قرآن باز را بدون طهارت بر سر نگذارند. [۱]آیات عظام تبریزى، سیستانى و وحید: اگر موهاى سر، تابع و جزء سر شمرده نشود (یعنى کوتاه نباشد)، جایز است.
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۴
۰
آیات عظام امام، بهجت، صافى و فاضل: آرى، جایز است؛ ولى بهتر است قرآن باز را بدون طهارت بر سر نگذارند. [۱]آیات عظام تبریزى، سیستانى و وحید: اگر موهاى سر، تابع و جزء سر شمرده نشود (یعنى کوتاه نباشد)، جایز است. [۲]آیات عظام مکارم و نورى: بنابر احتیاط واجب، بدون طهارت جایز نیست. [۳]تبصره. فرض مسئله، جایى است که سر شخص مو داشته باشد و بخواهد خط قرآن را بدون طهارت به آن برساند. در غیر این صورت، حکم تماس بدن با خط قرآن را پیدا مى‏کند.

پی نوشت:

[۱]امام و فاضل، تعلیقات على العروه، ج. ۱، غایات الوضو، م. ۳؛ بهجت و صافى، توضیح ‏المسائل مراجع، م. ۳۱۷.
[۲]تبریزى و سیستانى، منهاج الصالحین، ج. ۱، م. ۱۶۴؛ وحید، منهاج الصالحین، ج. ۲، م. ۱۶۴.
[۳]تعلیقات على العروه الوثقى، غایات الوضو، م. ۳.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو