زن ۱۰۲ ساله به ظن قتل همسایه ۹۲ ساله بازداشت شد!
۰۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۸
۰
قاتل و مقتولی که سنشان مجموعاً ۱۹۴ سال می‌شود!یک زن ۱۰۲ ساله به ظن قتل همسایه ۹۲ ساله‌اش در یک خانه مخصوص سالمندان در شمال فرانسه بازداشت شده است.این زن در حال حاضر در یک بیمارستان ویژه بیماری‌های روحی و روانی نگهداری می‌شود.به گفته مسئولان قضایی، او پیشتر به یکی از پرستارانش گفته بود که "یک نفر را کشته است. "

جسد قربانی در حالی که بر روی صورتش آثار شدید کبودی دیده می‌شد در اتاقش در همین محل پیدا شد.علت مرگ این زن "خفگی و ضرباتی به سر او" اعلام شده است.به گزارش خبرگزاری فرانسه یکی از پرستاران نیمه شب شنبه ۱۸ مه دریافت که این زن مرده است.این خبرگزاری به نقل از مقامات قضایی گفت که زن ۱۰۲ ساله در وضعیت "خیلی پریشان و سردرگم" به پرستار خود گفته که یک نفر را به قتل رسانده است.

این زن برای این که معلوم شود که از نظر کیفری مسئول عملی است که انجام داده، تحت آزمایش‌های سلامت روان قرار گرفته است.قرار است آزمایش‌های تشخیص سلامت روان روی این زن انجام شود، تا از نظر کیفری معلوم گردد که آیا مسئول کاری که انجام داده هست یا نه!
منبع: BBC
زن ۱۰۲ ساله به ظن قتل همسایه ۹۲ ساله بازداشت شد!
قاتل و مقتولی که سنشان مجموعاً ۱۹۴ سال می‌شود!یک زن ۱۰۲ ساله به ظن قتل همسایه ۹۲ ساله‌اش در یک خانه مخصوص سالمندان در شمال فرانسه بازداشت شده است.این زن در حال حاضر در یک بیمارستان ویژه بیماری‌های روحی و روانی نگهداری می‌شود.به گفته مسئولان قضایی، او پیشتر به یکی از پرستارانش گفته بود که "یک نفر را کشته است. "

جسد قربانی در حالی که بر روی صورتش آثار شدید کبودی دیده می‌شد در اتاقش در همین محل پیدا شد.علت مرگ این زن "خفگی و ضرباتی به سر او" اعلام شده است.به گزارش خبرگزاری فرانسه یکی از پرستاران نیمه شب شنبه ۱۸ مه دریافت که این زن مرده است.این خبرگزاری به نقل از مقامات قضایی گفت که زن ۱۰۲ ساله در وضعیت "خیلی پریشان و سردرگم" به پرستار خود گفته که یک نفر را به قتل رسانده است.

این زن برای این که معلوم شود که از نظر کیفری مسئول عملی است که انجام داده، تحت آزمایش‌های سلامت روان قرار گرفته است.قرار است آزمایش‌های تشخیص سلامت روان روی این زن انجام شود، تا از نظر کیفری معلوم گردد که آیا مسئول کاری که انجام داده هست یا نه!
منبع: BBC
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}