صوت کمتر شنیده شده از نخستین پیام بی‌سیم به قرارگاه فتح، هنگام ورود رزمندگان به خرمشهر.
۰۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۹
۰
صوت کمتر شنیده شده از نخستین پیام بی‌سیم به قرارگاه فتح، هنگام ورود رزمندگان به خرمشهر.
{*ticket:47634*}