شرکت بی ام و با ساخت این ویدئو تبلیغاتی با کنایه به مدیرعامل بنز می‌گوید «بعد از بازنشستگی می‌توانی سوار ب‌ام‌و i۸ شوی». بنز در جواب تشکر کرده و گفته مرسی بابت پیشنهادت، اما دکتر زی قبلاً تصمیمش رو گرفته و یک مدل بنز رو برای دوران بازنشستگی انتخاب کرده!
۰۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۰
۰
شرکت بی ام و با ساخت این ویدئو تبلیغاتی با کنایه به مدیرعامل بنز می‌گوید «بعد از بازنشستگی می‌توانی سوار ب‌ام‌و i۸ شوی». بنز در جواب تشکر کرده و گفته مرسی بابت پیشنهادت، اما دکتر زی قبلاً تصمیمش رو گرفته و یک مدل بنز رو برای دوران بازنشستگی انتخاب کرده!
{*ticket:47634*}