۰۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۶
۱
رویای پدر شدن پس از مرگ دوباره اتفاق افتادیک پسر ۲۱ ساله آمریکایی اهل نیویورک در یک تصادف در پیست اسکی جان خود را از دست داد. او همیشه آرزو داشت صاحب فرزند شود. دادگاهی در نیویورک حکم داد که والدین او مجازند از اسپرم منجمد شده او برای نوه دار شدن استفاده کنند.

والدین پتر سو از آرزو‌های پسرشان تعریف می‌کنند: دلش می‌خواست پنج فرزند داشته باشد در یک مزرعه کار بزرگ و در ارتش آمریکا خدمت کند.اما پتر به هیچکدام از این آرزو‌ها نرسید. او در فوریه گذشته در پیست اسکی تصادف کرد و به شدت زخمی شد. پزشکان چند روز بعد و در بیمارستان مرگ مغزی او را به خانواده‌اش خبر دادند.

مادر و پدر پتر از پزشکان خواهش کردند قبل از قطع دستگا‌ه‌هایی که به او وصل شده بود، اسپرم پسرشان را بگیرند. آن‌ها این را تنها شانسی می‌دانستند که به یکی از آرزو‌های پسرشان جامه عمل بپوشانند و میراث یکتایی از او برای خود حفظ کنند.چیزی که روشن نبود این بود که آیا قانون به آن‌ها اجازه استفاده از اسپرم پسرشان را برای بارور کردن زنی می‌دهند؟ مادر و پدر این پسر در نامه‌ای به دادگاه نوشتند: «مرگ پتر برای ما هولناک بود. یک تراژدی ناگهانی و یک کابوس که هیچکدام از ما آمادگی مواجه با آن را نداشتیم. ما با ناباوری آرزو داریم که بخشی از پتر به حیات ادامه دهد و به زندگی ما شادی و خوشبختی‌ای را برگرداند که او به ما می‌داد.»

واشنگتن پست خبر داده است که دادگاهی در نیویورک این کار را مجاز دانسته و رای داده است: «در حال حاضر دادگاه دلیلی برای مجاز ندانستن استفاده از اسپرم پسر این خانواده نمی‌بیند».

این که چه کسی مادر نوه آن‌ها خواهد بود، روشن نیست. از نامزد و یا دوست پتر در دادگاه اسمی برده نشده است. ممکن است خانواده پتر از یک به اصطلاح "مادر عاریه‌ای" یا به عبارتی رحم اجاره‌ای کمک بگیرند. این کار و هم‌چنین اهدای تخمک در بسیاری از ایالات آمریکا قانونی است.

این اولین باری نیست که مردی پس از مرگ پدر می‌شود. ۲۰ سال پیش بود که پزشکان در لوس آنجلس موفق شدند زنی را با اسپرم منجمد شده شوهرش که مرده‌ بود، بارور کنند.

اما این کار سوالات زیادی را نیز به همراه خود دارد: آیا این کار اخلاقی است که کودکی را به دنیا آورد که پیشاپیش می‌دانیم پدرش مرده است؟ آیا می‌توان دانست که این کار با آنچه فرد در زمان حیات می‌خواسته مغایرت دارد یا نه؟ فرزند به دنیا آمده چگونه با این مسئله کنار خواهد آمد و چه قضاوتی خواهد داشت وقتی بداند حاصل پدری مرده است؟ تکلیف این فرزند با انتظاراتی که مادر و پدربزرگش از او دارند چیست و آیا مادر و پدربزرگ والدین خوبی برای نوه‌شان هستند؟

در آلمان هم اهدای تخمک و هم مادر عاریه‌ای (رحم اجاره‌ای) ممنوع است و مجازاتی تا سه سال زندان دارد. دو سال پیش دادگاه عالی مونیخ با تقاضای زنی که می‌خواست از اسپرم شوهر مرده‌اش بچه‌دار شود، مخالفت کرد.
منبع: BBC
رویای پدر شدن پس از مرگ دوباره اتفاق افتادیک پسر ۲۱ ساله آمریکایی اهل نیویورک در یک تصادف در پیست اسکی جان خود را از دست داد. او همیشه آرزو داشت صاحب فرزند شود. دادگاهی در نیویورک حکم داد که والدین او مجازند از اسپرم منجمد شده او برای نوه دار شدن استفاده کنند.

والدین پتر سو از آرزو‌های پسرشان تعریف می‌کنند: دلش می‌خواست پنج فرزند داشته باشد در یک مزرعه کار بزرگ و در ارتش آمریکا خدمت کند.اما پتر به هیچکدام از این آرزو‌ها نرسید. او در فوریه گذشته در پیست اسکی تصادف کرد و به شدت زخمی شد. پزشکان چند روز بعد و در بیمارستان مرگ مغزی او را به خانواده‌اش خبر دادند.

مادر و پدر پتر از پزشکان خواهش کردند قبل از قطع دستگا‌ه‌هایی که به او وصل شده بود، اسپرم پسرشان را بگیرند. آن‌ها این را تنها شانسی می‌دانستند که به یکی از آرزو‌های پسرشان جامه عمل بپوشانند و میراث یکتایی از او برای خود حفظ کنند.چیزی که روشن نبود این بود که آیا قانون به آن‌ها اجازه استفاده از اسپرم پسرشان را برای بارور کردن زنی می‌دهند؟ مادر و پدر این پسر در نامه‌ای به دادگاه نوشتند: «مرگ پتر برای ما هولناک بود. یک تراژدی ناگهانی و یک کابوس که هیچکدام از ما آمادگی مواجه با آن را نداشتیم. ما با ناباوری آرزو داریم که بخشی از پتر به حیات ادامه دهد و به زندگی ما شادی و خوشبختی‌ای را برگرداند که او به ما می‌داد.»

واشنگتن پست خبر داده است که دادگاهی در نیویورک این کار را مجاز دانسته و رای داده است: «در حال حاضر دادگاه دلیلی برای مجاز ندانستن استفاده از اسپرم پسر این خانواده نمی‌بیند».

این که چه کسی مادر نوه آن‌ها خواهد بود، روشن نیست. از نامزد و یا دوست پتر در دادگاه اسمی برده نشده است. ممکن است خانواده پتر از یک به اصطلاح "مادر عاریه‌ای" یا به عبارتی رحم اجاره‌ای کمک بگیرند. این کار و هم‌چنین اهدای تخمک در بسیاری از ایالات آمریکا قانونی است.

این اولین باری نیست که مردی پس از مرگ پدر می‌شود. ۲۰ سال پیش بود که پزشکان در لوس آنجلس موفق شدند زنی را با اسپرم منجمد شده شوهرش که مرده‌ بود، بارور کنند.

اما این کار سوالات زیادی را نیز به همراه خود دارد: آیا این کار اخلاقی است که کودکی را به دنیا آورد که پیشاپیش می‌دانیم پدرش مرده است؟ آیا می‌توان دانست که این کار با آنچه فرد در زمان حیات می‌خواسته مغایرت دارد یا نه؟ فرزند به دنیا آمده چگونه با این مسئله کنار خواهد آمد و چه قضاوتی خواهد داشت وقتی بداند حاصل پدری مرده است؟ تکلیف این فرزند با انتظاراتی که مادر و پدربزرگش از او دارند چیست و آیا مادر و پدربزرگ والدین خوبی برای نوه‌شان هستند؟

در آلمان هم اهدای تخمک و هم مادر عاریه‌ای (رحم اجاره‌ای) ممنوع است و مجازاتی تا سه سال زندان دارد. دو سال پیش دادگاه عالی مونیخ با تقاضای زنی که می‌خواست از اسپرم شوهر مرده‌اش بچه‌دار شود، مخالفت کرد.
منبع: BBC
بهترین خرید
نظرات
ناشناس
این طرح خوبی است برای جوانان کشور ما چون با وضعیت موجود اقتصادی امکان ازدواج و بعد از آن بچه دار شدن تا زمان پیری هم وجود ندارد پس بشتابید برای انجماد اسپرم شاید بعد از مرگ امکان بچه دار شدن مهیا شود مجلس محترم هم لطفا همکاری کند تا جوانان ما امید به آینده را ازدست ندهند
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}