شورای امنیت سازمان ملل با تصویب متفق‌القول قطعنامه‌ای حکم ماموریت "هیات کمکی سازمان ملل برای عراق" (یونامی) را برای یک سال دیگر و تا تاریخ ۳۱ مه ۲۰۲۰ تمدید کرد.
۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۳
۰

دیان تریانسایاه دجانی، سفیر اندونزی در سازمان ملل که در حال حاضر ریاست دوره ای شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد اظهار کرد: بر طبق نتایج رای‌گیری انجام شده در شورای امنیت، پیش نویس قطعنامه (تمدید حکم ماموریت هیات یونامی) ۱۵ رای مثبت کسب کرد و به این ترتیب این پیش‌نویس به اتفاق آرا تصویب و تبدیل به قطعنامه ۲۴۷۰ سازمان ملل در سال ۲۰۱۹ شد.

به گزارش اسپوتنیک، پیش‌نویس این قطعنامه با پشتیبانی آمریکا مطرح و در آن خواسته شده، یک گفت‌وگوی سیاسی فراگیر برای عراق مورد حمایت قرار بگیرد و به دولت عراق برای برگزاری انتخابات کمک شود.

این قطعنامه همچنین یکی از اهدافش تقویت برنامه های امنیتی در عراق با جامعه‌پذیر کردن دوباره اعضای سابق گروه های تروریستی و پیشبرد توسعه اقتصادی، کمکهای انساندوستانه و حقوق بشر است.

در این سند همچنین از آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل درخواست شد، گزارشی را سه ماه یک بار درباره پیشرفت های هیات سازمان ملل در عراق به شورای امنیت ارائه دهد.

عراق مدتهاست که قربانی فعالیتهای گروه های تروریستی بوده است. در سال ۲۰۱۴ بخشهایی از این کشور به اشغال گوره تروریستی داعش در آمد اما در پایان سال ۲۰۱۷ دولت عراق از پیروزی بر این گروه تروریستی خبر داد.

 

شورای امنیت سازمان ملل با تصویب متفق‌القول قطعنامه‌ای حکم ماموریت "هیات کمکی سازمان ملل برای عراق" (یونامی) را برای یک سال دیگر و تا تاریخ ۳۱ مه ۲۰۲۰ تمدید کرد.

دیان تریانسایاه دجانی، سفیر اندونزی در سازمان ملل که در حال حاضر ریاست دوره ای شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد اظهار کرد: بر طبق نتایج رای‌گیری انجام شده در شورای امنیت، پیش نویس قطعنامه (تمدید حکم ماموریت هیات یونامی) ۱۵ رای مثبت کسب کرد و به این ترتیب این پیش‌نویس به اتفاق آرا تصویب و تبدیل به قطعنامه ۲۴۷۰ سازمان ملل در سال ۲۰۱۹ شد.

به گزارش اسپوتنیک، پیش‌نویس این قطعنامه با پشتیبانی آمریکا مطرح و در آن خواسته شده، یک گفت‌وگوی سیاسی فراگیر برای عراق مورد حمایت قرار بگیرد و به دولت عراق برای برگزاری انتخابات کمک شود.

این قطعنامه همچنین یکی از اهدافش تقویت برنامه های امنیتی در عراق با جامعه‌پذیر کردن دوباره اعضای سابق گروه های تروریستی و پیشبرد توسعه اقتصادی، کمکهای انساندوستانه و حقوق بشر است.

در این سند همچنین از آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل درخواست شد، گزارشی را سه ماه یک بار درباره پیشرفت های هیات سازمان ملل در عراق به شورای امنیت ارائه دهد.

عراق مدتهاست که قربانی فعالیتهای گروه های تروریستی بوده است. در سال ۲۰۱۴ بخشهایی از این کشور به اشغال گوره تروریستی داعش در آمد اما در پایان سال ۲۰۱۷ دولت عراق از پیروزی بر این گروه تروریستی خبر داد.

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}