یکی از دانشمندان ناسا گفته است: فضانوردانی که قرار است در مأموریت بعدی فرود به ماه شرکت کنند، می‌توانند در غار‌های ماه زندگی کنند.
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۹
۰
یکی از دانشمندان ناسا گفته است: فضانوردانی که قرار است در مأموریت بعدی فرود به ماه شرکت کنند، می‌توانند در غار‌های ماه زندگی کنند.

غار‌های ماه در نتیجه مواد آتش‌فشانی شکل گرفته‌اند و این قابلیت را دارند که پناهگاهی برای فضانوردان باشند.

ناسا که قرار است پس از گذشت بیش از نیم قرن در سال ۲۰۲۴ فضانوردان را به ماه بفرستد به دنبال اهداف بلندپروازانه‌ایست که فضانوردان را به راحتی در اردوگاه مستقر در ماه فرود آورد.

همچنین دانشمندان ناسا به دنبال ایجاد یک اقامتگاه دائمی برای استقرار انسان در ماه هستند و از این جهت فکر می‌کنند غار‌های ایجاد شده زیر سطح ماه گزینه مناسبی است.

دنیل موریارتی یکی از دانشمندان ناسا گفته است: ناسا می‌تواند هنگام آماده سازی سطح ماه برای فضانوردان، ساختار‌های طبیعی موجود در سیاره را نیز بررسی کند.

موریارتی تأکید کرده است: ماه قابلیت تغییر ساختار ندارد، ولی می‌توان از شرایط و منابع شکل گرفته در آن به نحوه‌های مختلف استفاده کرد و بیشترین بهره را برد.
یکی از دانشمندان ناسا گفته است: فضانوردانی که قرار است در مأموریت بعدی فرود به ماه شرکت کنند، می‌توانند در غار‌های ماه زندگی کنند.
یکی از دانشمندان ناسا گفته است: فضانوردانی که قرار است در مأموریت بعدی فرود به ماه شرکت کنند، می‌توانند در غار‌های ماه زندگی کنند.

غار‌های ماه در نتیجه مواد آتش‌فشانی شکل گرفته‌اند و این قابلیت را دارند که پناهگاهی برای فضانوردان باشند.

ناسا که قرار است پس از گذشت بیش از نیم قرن در سال ۲۰۲۴ فضانوردان را به ماه بفرستد به دنبال اهداف بلندپروازانه‌ایست که فضانوردان را به راحتی در اردوگاه مستقر در ماه فرود آورد.

همچنین دانشمندان ناسا به دنبال ایجاد یک اقامتگاه دائمی برای استقرار انسان در ماه هستند و از این جهت فکر می‌کنند غار‌های ایجاد شده زیر سطح ماه گزینه مناسبی است.

دنیل موریارتی یکی از دانشمندان ناسا گفته است: ناسا می‌تواند هنگام آماده سازی سطح ماه برای فضانوردان، ساختار‌های طبیعی موجود در سیاره را نیز بررسی کند.

موریارتی تأکید کرده است: ماه قابلیت تغییر ساختار ندارد، ولی می‌توان از شرایط و منابع شکل گرفته در آن به نحوه‌های مختلف استفاده کرد و بیشترین بهره را برد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید