وزیر بهداشت، به منظور شرکت در هفتاد و دومین اجلاس مجمع جهانی سلامت، به ژنو سفر کرد.
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۴
۰

در نشست مجمع جهانی سلامت در ژنو، در خصوص اسنادی از جمله آمادگی، مراقبت و پاسخگویی، ویروس فلج اطفال، اجرای دستور کار اهداف توسعه پایدار، پوشش همگانی سلامت، محیط زیست و تغییرات آب و هوایی، دسترسی به واکسن‌ها و داروها، پیگیری نشست بلندپایه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره موضوعات مربوط به سلامت، سازوکار کشور‌های عضو در خصوص دارو‌ها و محصولات پزشکی تقلبی، منابع انسانی برای سلامت، ارتقای سلامت جمعیت مهاجران و پناهندگان، ایمنی بیماران و همچنین ریشه کنی آبله، گفتگو و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.

محسن اسدی لاری مدیرکل همکاری‌های بین الملل وزارت بهداشت، در خصوص سفر وزیر بهداشت، به ژنو و شرکت در هفتاد و دومین نشست مجمع جهانی سلامت، اظهار کرد: در این نشست، قرار است موضوعات دارای اولویت بهداشتی در جهان در قالب اسناد، مورد بررسی اعضا قرار گیرد و کشور‌های عضو این سازمان، پیرامون هر سند اعلام نظر کنند.

به گفته وی، مقرر است وزیر بهداشت کشورمان، در این مجمع، در نشست‌های جانبی مراقبت‌های اولیه سلامت به سمت پوشش همگانی سلامت، اهداف توسعه پایدار، دوازدهمین نشست وزرای بهداشت کشور‌های جنبش عدم تعهد و همچنین کشور‌های مدیترانه شرقی، حضور پیدا کرده و سخنرانی کند. همچنین، دکتر نمکی، در حاشیه این مجمع با همتایان خود از سایر کشور‌های عضو سازمان جهانی بهداشت و رئیس این سازمان، در زمینه ارتقای همکاری‌ها و برگزاری هرچه بهتر اجلاس وزرای بهداشت کشور‌های مدیترانه شرقی در تهران، دیدار و گفتگو خواهد کرد.

هفتاد و دومین نشست مجمع جهانی سلامت با محوریت پوشش همگانی سلامت، از روز دوشنبه ٣٠ اردیبهشت به مدت هشت روز، در ژنو سوئیس میزبان وزرای بهداشت کشور‌های عضو سازمان جهانی بهداشت خواهد بود.

وزیر بهداشت، به منظور شرکت در هفتاد و دومین اجلاس مجمع جهانی سلامت، به ژنو سفر کرد.

در نشست مجمع جهانی سلامت در ژنو، در خصوص اسنادی از جمله آمادگی، مراقبت و پاسخگویی، ویروس فلج اطفال، اجرای دستور کار اهداف توسعه پایدار، پوشش همگانی سلامت، محیط زیست و تغییرات آب و هوایی، دسترسی به واکسن‌ها و داروها، پیگیری نشست بلندپایه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره موضوعات مربوط به سلامت، سازوکار کشور‌های عضو در خصوص دارو‌ها و محصولات پزشکی تقلبی، منابع انسانی برای سلامت، ارتقای سلامت جمعیت مهاجران و پناهندگان، ایمنی بیماران و همچنین ریشه کنی آبله، گفتگو و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.

محسن اسدی لاری مدیرکل همکاری‌های بین الملل وزارت بهداشت، در خصوص سفر وزیر بهداشت، به ژنو و شرکت در هفتاد و دومین نشست مجمع جهانی سلامت، اظهار کرد: در این نشست، قرار است موضوعات دارای اولویت بهداشتی در جهان در قالب اسناد، مورد بررسی اعضا قرار گیرد و کشور‌های عضو این سازمان، پیرامون هر سند اعلام نظر کنند.

به گفته وی، مقرر است وزیر بهداشت کشورمان، در این مجمع، در نشست‌های جانبی مراقبت‌های اولیه سلامت به سمت پوشش همگانی سلامت، اهداف توسعه پایدار، دوازدهمین نشست وزرای بهداشت کشور‌های جنبش عدم تعهد و همچنین کشور‌های مدیترانه شرقی، حضور پیدا کرده و سخنرانی کند. همچنین، دکتر نمکی، در حاشیه این مجمع با همتایان خود از سایر کشور‌های عضو سازمان جهانی بهداشت و رئیس این سازمان، در زمینه ارتقای همکاری‌ها و برگزاری هرچه بهتر اجلاس وزرای بهداشت کشور‌های مدیترانه شرقی در تهران، دیدار و گفتگو خواهد کرد.

هفتاد و دومین نشست مجمع جهانی سلامت با محوریت پوشش همگانی سلامت، از روز دوشنبه ٣٠ اردیبهشت به مدت هشت روز، در ژنو سوئیس میزبان وزرای بهداشت کشور‌های عضو سازمان جهانی بهداشت خواهد بود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید