ویدیویی در شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخد و باعث خنده بسیاری از کاربران شده که نشان می دهد ظاهراً در جریان یک گفتگوی تلویزیونی در حاشیه یک کمپین در استرالیا، یک زن که پشت سخنران یا مجری قرار گرفته، به شکل خنده آوری پلکهایش رابیش از اندازه به شکل تعجب باز نگه می دارد. برخی از کاربران علت اینکار را فقط دو حالت ذکر کرده اند: یا تمسخر برنامه و سخنران و یا تیک و اختلال عصبی که ناخودآگاه فرد را به اینکار وا می دارد.
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۰
۰
ویدیویی در شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخد و باعث خنده بسیاری از کاربران شده که نشان می دهد ظاهراً در جریان یک گفتگوی تلویزیونی در حاشیه یک کمپین در استرالیا، یک زن که پشت سخنران یا مجری قرار گرفته، به شکل خنده آوری پلکهایش رابیش از اندازه به شکل تعجب باز نگه می دارد. برخی از کاربران علت اینکار را فقط دو حالت ذکر کرده اند: یا تمسخر برنامه و سخنران و یا تیک و اختلال عصبی که ناخودآگاه فرد را به اینکار وا می دارد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}