پیشنهاد پارسینه
تكليف زني كه به بچه شير مي دهد يا باردار است، نسبت به روزه در ماه رمضان و كفاره آن چيست؟
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۴
۰
تكليف زني كه به بچه شير مي دهد يا باردار است، نسبت به روزه در ماه رمضان و كفاره آن چيست؟

الف- نسبت به اصل روزه:

همه مراجع: اگر روزه براي خودش يا نوزاد (جنين) ضرر دارد، روزه نگيرد.

ب- نسبت به قضاي روزه:

آيات عظام رهبري، مكارم: در صورت ضرر داشتن روزه تا رمضان بعد، قضا ندارد.

ساير مراجع: بايد بعدا روزه را قضا نمايد.

ج- نسبت به كفاره:

1. روزه براي نوزاد (جنين) ضرر داشته باشد:

آيت الله فاضل: فديه ندارد.

آيات عظام امام، صافي: بنابر احتياط واجب براي هر روز يك مد طعام بدهد.

ساير مراجع: بايد براي هر روز يك مد طعام بدهد.

2. روزه براي مادر ضرر داشته باشد:

آيات عظام رهبري، وحيد، شبيري، مكارم، تبريزي: دادن فديه لازم نيست.

آيت الله صافي: بنابر احتياط واجب براي هر روز يك مد طعام بدهد.

آيات عظام امام سيستاني، نوري، بهجت، فاضل: براي هر روز يك مد طعام بدهد.

پي نوشت:

توضيح المسائل مراجع، ج1، م1728. امام، تحريرالوسيله، احكام صحت روزه، م8 و 10. رهبري، رساله آموزشي، ج1، ص259؛ اجوبظ الاستفتائات، س806. آيات عظام سيستاني، نوري، مكارم، فاضل: عروة الوثقي، كتاب الصوم، فصل في موارد جواز الافطار، الرابع. آيات عظام وحيد، تبريزي: منهاج الصالحين، الصوم، ترخيص الافطار، قبل م 1364. آيت الله بهجت، وسيلة النجاة، الصوم، م1155، 1156،1157. جامع احكام، رضوي، م 431.
 
منبع: انوارطاها 
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو