پیشنهاد پارسینه
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی به کمترین حد خود در چند ماه گذشته رسید.
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۴
۰
عبدالناصر همتی، اظهار داشت: با اقدامات انضباطی بانک مرکزی وهمکاری بانک‌ها اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به پایین‌ترین حد خود درچند ماه گذشته رسید.

وی تاکید کرد: درعوض مبلغ بین بانکی که همانا قرض بانک‌ها به همدیگر است نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شده وبه مبلغ ۷۰ هزارمیلیارد تومان رسید که رکورد مهمی است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اضافه برداشت، پول پرقدرت وارد جامعه میکند وتورم زا است لیکن تأمین منابع ازطریق بین بانکی هیچ گونه تأثیر تورمی ندارد.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو