در این روزها، برخی اقدام به پیشنهادهای مالی مستقیم و غیرمستقیم کرده اند که در یک مورد، فردی که حتی سابقه مشخصی نیز در این رشته و حتی ورزش کشور ندارد، به اعضای مجمع ارقام و امکاناتی را پیشنهاد می دهد که شائبه برانگیز بوده و دلالت بر این دارد که خواب های بدی برای این رشته قهرمانی دیده است.
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۷
۰
در روز‌هایی که وزنه برداری کشور خود را آماده برگزاری مجمع عمومی و انتخاباتی می‌کند تا رئیس جدید را بشناسد، برخی اقدام به وعده‌های پولکی کرده که موجب دلخوری اعضا را فراهم کرده اند.

نزدیک شدن به مجامع انتخاباتی در فدراسیون‌ها برای انتخاب رئیس، همواره با حواشی و نکاتی همراه است که گا‌ها رنگ بی اخلاقی را به خود می‌گیرد؛ اما رفتار‌های برخی در انتخابات فدراسیون وزنه برداری باعث شده تا اعتراض اعضای مجمع نیز بلند شود و آش حسابی شور شود.

در این روزها، برخی اقدام به پیشنهاد‌های مالی مستقیم و غیرمستقیم کرده اند که در یک مورد، فردی که حتی سابقه مشخصی نیز در این رشته و حتی ورزش کشور ندارد، به اعضای مجمع ارقام و امکاناتی را پیشنهاد می‌دهد که شائبه برانگیز بوده و دلالت بر این دارد که خواب‌های بدی برای این رشته قهرمانی دیده است.

اکنون این سوال مطرح است که اگر این کاندیدا و آن‌هایی که می‌خواهند با پول‌های خود این انتخابات را آلوده و کثیف کنند، چه منافعی شخصی برای خود دیده و طراحی کرده اند که چنین وعده‌هایی می‌دهند؟ اگر این گروه دلسوز وزنه برداری هستند و بنایی بر دروغ و فریب ندارند، در این سال‌ها چه کرده و چرا تا کنون دست به جیب نشده اند؟ و ده‌ها سوال دیگر که اعضای مجمع به خوبی پاسخ آن را می‌دانند. البته، این اتفاقات موجب شد تا واقعیات این جریان برای خانواده این ورزش بیشتر مشخص شود که نعمتی بسیار ارزشمند است.
در این روزها، برخی اقدام به پیشنهادهای مالی مستقیم و غیرمستقیم کرده اند که در یک مورد، فردی که حتی سابقه مشخصی نیز در این رشته و حتی ورزش کشور ندارد، به اعضای مجمع ارقام و امکاناتی را پیشنهاد می دهد که شائبه برانگیز بوده و دلالت بر این دارد که خواب های بدی برای این رشته قهرمانی دیده است.
در روز‌هایی که وزنه برداری کشور خود را آماده برگزاری مجمع عمومی و انتخاباتی می‌کند تا رئیس جدید را بشناسد، برخی اقدام به وعده‌های پولکی کرده که موجب دلخوری اعضا را فراهم کرده اند.

نزدیک شدن به مجامع انتخاباتی در فدراسیون‌ها برای انتخاب رئیس، همواره با حواشی و نکاتی همراه است که گا‌ها رنگ بی اخلاقی را به خود می‌گیرد؛ اما رفتار‌های برخی در انتخابات فدراسیون وزنه برداری باعث شده تا اعتراض اعضای مجمع نیز بلند شود و آش حسابی شور شود.

در این روزها، برخی اقدام به پیشنهاد‌های مالی مستقیم و غیرمستقیم کرده اند که در یک مورد، فردی که حتی سابقه مشخصی نیز در این رشته و حتی ورزش کشور ندارد، به اعضای مجمع ارقام و امکاناتی را پیشنهاد می‌دهد که شائبه برانگیز بوده و دلالت بر این دارد که خواب‌های بدی برای این رشته قهرمانی دیده است.

اکنون این سوال مطرح است که اگر این کاندیدا و آن‌هایی که می‌خواهند با پول‌های خود این انتخابات را آلوده و کثیف کنند، چه منافعی شخصی برای خود دیده و طراحی کرده اند که چنین وعده‌هایی می‌دهند؟ اگر این گروه دلسوز وزنه برداری هستند و بنایی بر دروغ و فریب ندارند، در این سال‌ها چه کرده و چرا تا کنون دست به جیب نشده اند؟ و ده‌ها سوال دیگر که اعضای مجمع به خوبی پاسخ آن را می‌دانند. البته، این اتفاقات موجب شد تا واقعیات این جریان برای خانواده این ورزش بیشتر مشخص شود که نعمتی بسیار ارزشمند است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}