فرمانده سپاه در مراسم تودیع و معارفه جانشین و معاون هماهنگ کننده کل سپاه:
سردار سلامی با تاکید بر اینکه امروز سپاه در پیشانی تقابل با دشمن قرار دارد، گفت : ما آموخته ایم که تهدیدات عامل رشد و قدرتمند شدن ما هستند؛ رشد سپاه نیز گلخانه ای نبوده بلکه با دشمنان بزرگ دست و پنجه نرم کرده است.
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۶
به گزارش پارسینه، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه جانشین و معاون هماهنگ کننده کل سپاه طی سخنانی اظهار داشت: امروز به فضل الهی انقلاب ما در یکی از زیباترین فراز‌های تاریخ خود قرار دارد.وی افزود: امروز دشمن با شکست‌های سنگین مواجه شده و در فلسفه سیاسی خود شکست خورده است. فلسفه آمریکایی‌ها غارت ملت‌ها و ایجاد فضای برده‌داری مدرن و سیطره یکجانبه در سرنوشت ملت‌هاست، و اینچنین فلسفه سیاسی مولد جنگ است و هرگز مولد قدرت نیست و همواره دشمن پرور است.

سلامی ادامه داد: امروز آمریکایی‌ها از حملات گروه‌های جهادی می‌ترسند، زیرا در زمین‌های اسلامی امروز میدان رشد جوانان مسلمانی است که نبرد با آمریکا با اسرائیل جزو ایده‌ال‌های آن‌ها است و این نگرانی منطقه را به یک میدان آتش بالقوه برای آمریکا تبدیل کرده است.فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: حوادث این روز‌های فلسطین حجم واقعی قدرت دشمن را مشخص کرد و اسرائیلی‌ها به محض آنکه احساس کردند در زمین آن‌ها درگیر یک جنگی شوند عقب نشستند و خود آمریکایی‌ها نیز در انفعال قرار گرفتند.

سلامی با بیان اینکه ما امروز با یک دشمن به ظاهر نیرومند روبرو هستیم، گفت: قدرت دشمن با یک فرسایش تدریجی روبرو شده و همه قدرت‌های شیطانی مسیر مشابهی را برای زوال طی می‌کنند، قدرت‌های بزرگ به تدریج از درون دچار فرسایش می‌شوند، اما فروپاشی آن‌ها ناگهانی است و ما امروز در آستانه رویت خوردگی تدریجی این قدرت و در آینده نزدیک شاهد شکست پایه‌های استحکام آن خواهیم بود.

سردار سلامی افزود: ما آموخته ایم که تهدیدات عامل رشد و قدرتمند شدن ما هستند. رشد سپاه نیز گلخانه ای نبوده بلکه با دشمنان بزرگ دست و پنجه نرم کرده است.فرمانده کل سپاه ادامه داد: داشتن دشمن بزرگ برای قدرتمند شدن یک فرصت است و امروز که دشمن به ما نزدیکتر شده این فرصت برای سپاه به وجود آمده و قوای سپاه در راهبرد، عملیات و تاکتیک به حرکت در آمده است.وی تصریح کرد: دشمنی مانند آمریکا هرگز از توجه و تمرکز ما خارج نمی شود و تا زمانی که دشمن قصد دارد خود را جهانی معرفی کند طبیعی است که در برابر او بایستیم.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ما به دنبال جنگ نیستیم اما از جنگ نمی هراسیم، خاطرنشان کرد: تفاوت ما با آنها این است که آنها از جنگ می ترسند و اراده آن را ندارند.سرلشکر سلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتصاب سردار فدوی و سردار نقدی به عنوان جانشین و معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: افرادی که امروز منصوب شدند از جنگ آمده‌اند و بزرگ شده در میدان جهاد هستند. آقای فدوی تمام تلاشش شکست دادن آمریکایی ها در دریا بود و با قدرت عظیم و عجیبی که در دریا ساخت آنها را تحقیر کرد. وقتی که ایشان را خدمت مقام معظم رهبری پیشنهاد دادیم، ایشان با بهجت و سرور قلبی قبول کردند و تعابیر بسیار خوبی را در خصوص ایشان به کار بردند.

 وی ادامه داد: سپاه امروز دشمن را در همه جا متوقف کرده است. فرمانده کل سپاه در پایان با اشاره به انتصاب سردار نقدی به معاونت هماهنگ کننده سپاه، عنوان کرد: سردار نقدی نیز تمام دوران زندگی شان را در جهاد چه در ایران و چه در سرزمین های دوردست بودند.

فرمانده سپاه در مراسم تودیع و معارفه جانشین و معاون هماهنگ کننده کل سپاه:
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۶
سردار سلامی با تاکید بر اینکه امروز سپاه در پیشانی تقابل با دشمن قرار دارد، گفت : ما آموخته ایم که تهدیدات عامل رشد و قدرتمند شدن ما هستند؛ رشد سپاه نیز گلخانه ای نبوده بلکه با دشمنان بزرگ دست و پنجه نرم کرده است.
به گزارش پارسینه، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه جانشین و معاون هماهنگ کننده کل سپاه طی سخنانی اظهار داشت: امروز به فضل الهی انقلاب ما در یکی از زیباترین فراز‌های تاریخ خود قرار دارد.وی افزود: امروز دشمن با شکست‌های سنگین مواجه شده و در فلسفه سیاسی خود شکست خورده است. فلسفه آمریکایی‌ها غارت ملت‌ها و ایجاد فضای برده‌داری مدرن و سیطره یکجانبه در سرنوشت ملت‌هاست، و اینچنین فلسفه سیاسی مولد جنگ است و هرگز مولد قدرت نیست و همواره دشمن پرور است.

سلامی ادامه داد: امروز آمریکایی‌ها از حملات گروه‌های جهادی می‌ترسند، زیرا در زمین‌های اسلامی امروز میدان رشد جوانان مسلمانی است که نبرد با آمریکا با اسرائیل جزو ایده‌ال‌های آن‌ها است و این نگرانی منطقه را به یک میدان آتش بالقوه برای آمریکا تبدیل کرده است.فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: حوادث این روز‌های فلسطین حجم واقعی قدرت دشمن را مشخص کرد و اسرائیلی‌ها به محض آنکه احساس کردند در زمین آن‌ها درگیر یک جنگی شوند عقب نشستند و خود آمریکایی‌ها نیز در انفعال قرار گرفتند.

سلامی با بیان اینکه ما امروز با یک دشمن به ظاهر نیرومند روبرو هستیم، گفت: قدرت دشمن با یک فرسایش تدریجی روبرو شده و همه قدرت‌های شیطانی مسیر مشابهی را برای زوال طی می‌کنند، قدرت‌های بزرگ به تدریج از درون دچار فرسایش می‌شوند، اما فروپاشی آن‌ها ناگهانی است و ما امروز در آستانه رویت خوردگی تدریجی این قدرت و در آینده نزدیک شاهد شکست پایه‌های استحکام آن خواهیم بود.

سردار سلامی افزود: ما آموخته ایم که تهدیدات عامل رشد و قدرتمند شدن ما هستند. رشد سپاه نیز گلخانه ای نبوده بلکه با دشمنان بزرگ دست و پنجه نرم کرده است.فرمانده کل سپاه ادامه داد: داشتن دشمن بزرگ برای قدرتمند شدن یک فرصت است و امروز که دشمن به ما نزدیکتر شده این فرصت برای سپاه به وجود آمده و قوای سپاه در راهبرد، عملیات و تاکتیک به حرکت در آمده است.وی تصریح کرد: دشمنی مانند آمریکا هرگز از توجه و تمرکز ما خارج نمی شود و تا زمانی که دشمن قصد دارد خود را جهانی معرفی کند طبیعی است که در برابر او بایستیم.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ما به دنبال جنگ نیستیم اما از جنگ نمی هراسیم، خاطرنشان کرد: تفاوت ما با آنها این است که آنها از جنگ می ترسند و اراده آن را ندارند.سرلشکر سلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتصاب سردار فدوی و سردار نقدی به عنوان جانشین و معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: افرادی که امروز منصوب شدند از جنگ آمده‌اند و بزرگ شده در میدان جهاد هستند. آقای فدوی تمام تلاشش شکست دادن آمریکایی ها در دریا بود و با قدرت عظیم و عجیبی که در دریا ساخت آنها را تحقیر کرد. وقتی که ایشان را خدمت مقام معظم رهبری پیشنهاد دادیم، ایشان با بهجت و سرور قلبی قبول کردند و تعابیر بسیار خوبی را در خصوص ایشان به کار بردند.

 وی ادامه داد: سپاه امروز دشمن را در همه جا متوقف کرده است. فرمانده کل سپاه در پایان با اشاره به انتصاب سردار نقدی به معاونت هماهنگ کننده سپاه، عنوان کرد: سردار نقدی نیز تمام دوران زندگی شان را در جهاد چه در ایران و چه در سرزمین های دوردست بودند.

بهترین خرید
نظرات
سبحان شاهمرادی اصولگرا
یا ایها النبی
حرض المومنین علی القتال
شیعه عاشق جنگ در راه خدا و عدالت خداوند است
دیر یا زود هیمنه پوک آمریکا و اذناب لاابالی اش را فرو خواهیم ریخت
به فضل خدا
ناشناس
فقط موندم جنگ بشه تو یکی رو ببینم کدوم سوراخ موش هستی
ناشناس
شاهمرادی
تو چه دینی داری؟؟؟

چون در هیچ دینی نفرت نیست

امیدوارم جنگ بشه و تو رو در خلیج فرس ببینم
سبحان شاهمرادی اصولگرا
ناشناس خان، جامعه اصولگرایی که چهل سال هست پنجه در پنجه استکبار
در ایران و غرب آسیا و جهان شده هست
این امثال شما هستید که بزدل هستید و از جنگ می هراسید
سبحان شاهمرادی اصولگرا
البته آمریکا مرد جنگ نیست
بیشتر مرد هارت و پورت است
ناشناس
انشاالله یه شوهر خوب برات پیدا بشه ببرتت خونه بخت، از این الافی و پرسه زدن در پارسینه خلاص بشی. مشکل تو استکبار جهانی نیست، تنهایی و بی همدمی است.
ناشناس
۱۹:۲۲ - دمتگرم
پیشول دانا
باز شعر و جمله و حرف شروع شد

حرف قبلیتان چی بود یادتونه؟ بگزارید یادتون بیاندازم ما تنگه رو میبیندیم و می توانیم و همه می گفتند از نظامی و غیر و....
حالا هم که کشتی های جنگی امریکا ازش رد شدند و حسابی به ربشتون خندیدند.

چون بر عکس میگید نتیجه این میشه:

به دنباب جنگ هستیم و از جنگ می هراسیم.

تمام دیگه هر روز هم هر جا رفتید همینه نمیخواد تکرار کنید.
ناشناس
فقط با انگشتانش مخصوصا با اشاره حرف میزنه...........................
ناشناس
پس آقای حسن عباسی که میخواد کاخ سفید را به حسینه سیاه تبدیل چی میگه؟
سبحان شاهمرادی اصولگرا
صبر داشته باش
دیر نخواهد بود که آمریکا جمهوری اسلامی شود
و کاخ های ستم و تزویرشان را به حسینیه ها و مساجد پاک و سفید حقیقی مبدل سازیم
ناشناس
این بدترین انتقامی است که می توان از ملت آمریکا گرفت تبدیل آمریکا به جمهوری اسلامی
ناشناس
آخر توهم...........................
پاك و سفيد حقيقي را خوب اومدي!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
راه باز و جاده دراز
فقط از ما ملت مایه نزار
شرمنده ایم تو صف مایحتاج زندگی هستیم بیاییم جنگ جامونو میگیرن
ناشناس
دنبال جنگ نیستید پس چه مرگتونه 40 ساله پدر مردم رو درآوردید
ذوالقرنین
الان موقع جنگه حتی شده چریکی پراکنده اگه برا منطقه امنیت اقتصادی باشه.ایران بدبخته اعراب باید برا زیر ساخت هاشون و نفت کش هاشون احساس خطر کنن. نیاز نیست رسمی باشه کار گروه ثالث مثل سلیمانی.اعراب اونقدر در رفاه بودن که یه راکت براشون کافیه.مجبورن یه مذاکره کنن آمریکا نمیتونه تو جنگ اقتصادی موفق بشه اگه گستاخ بشن منتظر حمله مصر در کانال سوئز باشید
ناشناس
اعراب اینقدر برای خودشون زیر ساخت ساختن و اینقدر در کشورهای دیگه سرمایه گذاری کردن که اونطور که تو فکر میکنی اثری بهشون نداشته باشه. ضمنا هم خودشون تسلیحات جدید دارند هم امریکا و ناتو
شیرین صفوی
همین امثال شما سبحان خان شیعه رو بد نام میکنید ، شیعه که خوبه اسلام رو بد نام میکنید !!!! فقط با جنگ و خون میونه دارین !!!
سبحان شاهمرادی اصولگرا
ای خاتون معکوس
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}