میزان صادرات گوجه فرنگی در این سال، ۹٫۳ میلیارد دلار گزارش شده است. در مقایسه با سال ۲۰۱۷ نیز صادرات این محصول دو درصد افزایش یافته است.
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۴
۰

تجارت نیوز نوشت:میزان صادرات گوجه فرنگی در سال ۲۰۱۸ حدود ۹٫۲ میلیارد دلار بوده و به‌طور کلی گزارش‌ها نشان می‌دهد که ارزش صادرات گوجه فرنگی در مقایسه با سال ۲۰۱۴، حدود ۰٫۷ درصد کاهش یافته است. 

در سال ۲۰۱۸، اروپا عهده‌دار حدود ۴۶٫۱ درصد -معادل ۴٫۳ میلیارد دلار- از کل صادرات گوجه فرنگی بوده است. همچنین سهم آمریکای شمالی از صادرات گوجه فرنگی، ۳۲٫۴ درصد و سهم آسیا ۱۱٫۹ درصد بوده است.

آفریقا نیز ۸٫۸ درصد، آمریکای لاتین به جز مکزیک ۰٫۶ درصد و اقیانوسیه از صادرات گوجه فرنگی ۰٫۱ در سال ۲۰۱۸ را به خود اختصاص داده‌اند.

جدول زیر ۱۵ کشور بزرگ صادرکننده گوجه فرنگی و همچنین حجم صادرات آنها را در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد:

رتبه کشور ارزش صادرات سهم از صادرات جهانی
۱ مکزیک ۲٫۳ میلیارد دلار ۲۴٫۵ درصد
۲ هلند ۱٫۹ میلیارد دلار ۲۰٫۸ درصد
۳ اسپانیا ۱٫۱ میلیارد دلار ۱۱٫۹ درصد
۴ مراکش ۶۸۶٫۸ میلیون دلار ۷٫۴ درصد
۵ کانادا ۴۱۱٫۷ میلیون دلار ۴٫۵ درصد
۶ فرانسه ۳۶۹٫۸ میلیون دلار ۴ درصد
۷ ایالات متحده آمریکا ۳۲۵ میلیون دلار ۳٫۵ درصد
۸ ترکیه ۲۸۹٫۹ میلیون دلار ۳٫۱ درصد
۹ بلژیک ۲۸۴٫۱ میلیون دلار ۳٫۱ درصد
۱۰ چین ۲۰۷٫۳ میلیون دلار ۲٫۲ درصد
۱۱ آذربایجان ۱۷۷٫۱ میلیون دلار ۱٫۹ درصد
۱۲ اردن ۱۶۸٫۳ میلیون دلار ۱٫۸ درصد
۱۳ ایتالیا ۱۶۰٫۳ میلیون دلار ۱٫۷ درصد
۱۴ لهستان ۷۹٫۲ میلیون دلار ۰٫۹ درصد
۱۵ پرتغال ۶۳٫۸ میلیون دلار ۰٫۷ درصد

۱۵ کشور فوق در سال گذشته میلادی در مجموع ۹۲ درصد از صادرات گوجه فرنگی جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

در میان این کشورها، صادرات گوجه فرنگی چهار کشور آذربایجان ۲۶۲٫۳ درصد، چین ۶۹٫۸ درصد، مراکش ۴۲٫۷ درصد و پرتغال ۳۷٫۲ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است.

همچنین صادرات گوجه فرنگی پنج کشور اردن، ایتالیا، ترکیه، لهستان و اسپانیا طی این دوره به ترتیب ۵۷٫۸ درصد، ۳۸٫۷ درصد، ۳۲ درصد، ۲۱٫۱ درصد و  ۱۵٫۸ درصد کاهش یافته است.

 

از سوی دیگر، میزان واردات گوجه فرنگی در سال ۲۰۱۸، حدود ۹٫۲۴ میلیارد دلار بوده که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۴ حدود ۶٫۵۱٫۲ درصد کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۴ حجم کل واردات گوجه فرنگی در جهان ۹٫۳۵ میلیارد دلار گزارش شده است.

این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۷ اما نزدیک به ۰٫۷ درصد افزایش یافته است.

در میان قاره‌ها، اروپا با ۶۳٫۱ درصد، معادل ۵٫۸ میلیارد دلار، بیشترین واردات گوجه فرنگی را به خود اختصاص داده؛ این در حالی است که آمریکای شمالی با ۳۰٫۴ درصد رتبه دوم را کسب کرده است.

همچنین سهم آسیا از واردات گوجه فرنگی ۵٫۹ درصد، آمریکای لاتین به جز مکزیک ۰٫۳ درصد، آفریقا ۰٫۲ درصد و اقیانوسیه ۰٫۰۵ درصد بوده است.

جدول زیر ۱۵ کشوری را که بیشترین میزان گوجه فرنگی را در سال ۲۰۱۸ وارد کرده‌اند، نشان می‌دهد:

رتبه کشور ارزش واردات سهم از واردات جهانی
۱ ایالات متحده آمریکا ۲٫۵ میلیارد دلار ۲۶٫۹ درصد
۲ آلمان ۱٫۵ میلیارد دلار ۱۵٫۹ درصد
۳ فرانسه ۷۰۶٫۹ میلیون دلار ۷٫۷ درصد
۴ بریتانیا ۶۹۹٫۹ میلیون دلار ۷٫۶ درصد
۵ روسیه ۶۲۹٫۹ میلیون دلار ۶٫۸ درصد
۶ هلند ۳۲۲٫۳ میلیون دلار ۳٫۵ درصد
۷ کانادا ۳۲۲٫۱ میلیون دلار ۳٫۵ درصد
۸ لهستان ۲۳۸٫۸ میلیون دلار ۲٫۶ درصد
۹ سوئد ۱۷۰٫۱ میلیون دلار ۱٫۸ درصد
۱۰ ایتالیا ۱۴۶ میلیون دلار ۱٫۶ درصد
۱۱ اسپانیا ۱۴۵٫۸ میلیون دلار ۱٫۶ درصد
۱۲ بلاروس ۱۱۶٫۶ میلیون دلار ۱٫۳ درصد
۱۳ جمهوری چک ۱۱۶٫۳ میلیون دلار ۱٫۳ درصد
۱۴ رومانی ۱۰۷٫۶ میلیون دلار ۱٫۲ درصد
۱۵ اتریش ۱۰۰٫۶ میلیون دلار ۱٫۱ درصد

در مجموع، ۸۴٫۲ درصد از واردات گوجه فرنگی در جهان در سال ۲۰۱۸ از سوی این ۱۵ کشور انجام شده است.

در میان کشورهای فوق، واردات گوجه فرنگی از سوی چهار کشور رومانی، اسپانیا، هلند و ایالات متحده آمریکا در مقایسه با سال ۲۰۱۴ به ترتیب ۸۷ درصد، ۵۴٫۸ درصد، ۲۱٫۱ درصد و ۲۱ درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که کشورهای روسیه، سوئد، بلاروس و جمهوری چک به ترتیب ۳۹٫۷ درصد، ۸٫۷ درصد، ۸٫۱ درصد و ۳٫۶ درصد کمتر گوجه فرنگی وارد کرده‌اند.

میزان صادرات گوجه فرنگی در این سال، ۹٫۳ میلیارد دلار گزارش شده است. در مقایسه با سال ۲۰۱۷ نیز صادرات این محصول دو درصد افزایش یافته است.

تجارت نیوز نوشت:میزان صادرات گوجه فرنگی در سال ۲۰۱۸ حدود ۹٫۲ میلیارد دلار بوده و به‌طور کلی گزارش‌ها نشان می‌دهد که ارزش صادرات گوجه فرنگی در مقایسه با سال ۲۰۱۴، حدود ۰٫۷ درصد کاهش یافته است. 

در سال ۲۰۱۸، اروپا عهده‌دار حدود ۴۶٫۱ درصد -معادل ۴٫۳ میلیارد دلار- از کل صادرات گوجه فرنگی بوده است. همچنین سهم آمریکای شمالی از صادرات گوجه فرنگی، ۳۲٫۴ درصد و سهم آسیا ۱۱٫۹ درصد بوده است.

آفریقا نیز ۸٫۸ درصد، آمریکای لاتین به جز مکزیک ۰٫۶ درصد و اقیانوسیه از صادرات گوجه فرنگی ۰٫۱ در سال ۲۰۱۸ را به خود اختصاص داده‌اند.

جدول زیر ۱۵ کشور بزرگ صادرکننده گوجه فرنگی و همچنین حجم صادرات آنها را در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد:

رتبه کشور ارزش صادرات سهم از صادرات جهانی
۱ مکزیک ۲٫۳ میلیارد دلار ۲۴٫۵ درصد
۲ هلند ۱٫۹ میلیارد دلار ۲۰٫۸ درصد
۳ اسپانیا ۱٫۱ میلیارد دلار ۱۱٫۹ درصد
۴ مراکش ۶۸۶٫۸ میلیون دلار ۷٫۴ درصد
۵ کانادا ۴۱۱٫۷ میلیون دلار ۴٫۵ درصد
۶ فرانسه ۳۶۹٫۸ میلیون دلار ۴ درصد
۷ ایالات متحده آمریکا ۳۲۵ میلیون دلار ۳٫۵ درصد
۸ ترکیه ۲۸۹٫۹ میلیون دلار ۳٫۱ درصد
۹ بلژیک ۲۸۴٫۱ میلیون دلار ۳٫۱ درصد
۱۰ چین ۲۰۷٫۳ میلیون دلار ۲٫۲ درصد
۱۱ آذربایجان ۱۷۷٫۱ میلیون دلار ۱٫۹ درصد
۱۲ اردن ۱۶۸٫۳ میلیون دلار ۱٫۸ درصد
۱۳ ایتالیا ۱۶۰٫۳ میلیون دلار ۱٫۷ درصد
۱۴ لهستان ۷۹٫۲ میلیون دلار ۰٫۹ درصد
۱۵ پرتغال ۶۳٫۸ میلیون دلار ۰٫۷ درصد

۱۵ کشور فوق در سال گذشته میلادی در مجموع ۹۲ درصد از صادرات گوجه فرنگی جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

در میان این کشورها، صادرات گوجه فرنگی چهار کشور آذربایجان ۲۶۲٫۳ درصد، چین ۶۹٫۸ درصد، مراکش ۴۲٫۷ درصد و پرتغال ۳۷٫۲ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است.

همچنین صادرات گوجه فرنگی پنج کشور اردن، ایتالیا، ترکیه، لهستان و اسپانیا طی این دوره به ترتیب ۵۷٫۸ درصد، ۳۸٫۷ درصد، ۳۲ درصد، ۲۱٫۱ درصد و  ۱۵٫۸ درصد کاهش یافته است.

 

از سوی دیگر، میزان واردات گوجه فرنگی در سال ۲۰۱۸، حدود ۹٫۲۴ میلیارد دلار بوده که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۴ حدود ۶٫۵۱٫۲ درصد کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۴ حجم کل واردات گوجه فرنگی در جهان ۹٫۳۵ میلیارد دلار گزارش شده است.

این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۷ اما نزدیک به ۰٫۷ درصد افزایش یافته است.

در میان قاره‌ها، اروپا با ۶۳٫۱ درصد، معادل ۵٫۸ میلیارد دلار، بیشترین واردات گوجه فرنگی را به خود اختصاص داده؛ این در حالی است که آمریکای شمالی با ۳۰٫۴ درصد رتبه دوم را کسب کرده است.

همچنین سهم آسیا از واردات گوجه فرنگی ۵٫۹ درصد، آمریکای لاتین به جز مکزیک ۰٫۳ درصد، آفریقا ۰٫۲ درصد و اقیانوسیه ۰٫۰۵ درصد بوده است.

جدول زیر ۱۵ کشوری را که بیشترین میزان گوجه فرنگی را در سال ۲۰۱۸ وارد کرده‌اند، نشان می‌دهد:

رتبه کشور ارزش واردات سهم از واردات جهانی
۱ ایالات متحده آمریکا ۲٫۵ میلیارد دلار ۲۶٫۹ درصد
۲ آلمان ۱٫۵ میلیارد دلار ۱۵٫۹ درصد
۳ فرانسه ۷۰۶٫۹ میلیون دلار ۷٫۷ درصد
۴ بریتانیا ۶۹۹٫۹ میلیون دلار ۷٫۶ درصد
۵ روسیه ۶۲۹٫۹ میلیون دلار ۶٫۸ درصد
۶ هلند ۳۲۲٫۳ میلیون دلار ۳٫۵ درصد
۷ کانادا ۳۲۲٫۱ میلیون دلار ۳٫۵ درصد
۸ لهستان ۲۳۸٫۸ میلیون دلار ۲٫۶ درصد
۹ سوئد ۱۷۰٫۱ میلیون دلار ۱٫۸ درصد
۱۰ ایتالیا ۱۴۶ میلیون دلار ۱٫۶ درصد
۱۱ اسپانیا ۱۴۵٫۸ میلیون دلار ۱٫۶ درصد
۱۲ بلاروس ۱۱۶٫۶ میلیون دلار ۱٫۳ درصد
۱۳ جمهوری چک ۱۱۶٫۳ میلیون دلار ۱٫۳ درصد
۱۴ رومانی ۱۰۷٫۶ میلیون دلار ۱٫۲ درصد
۱۵ اتریش ۱۰۰٫۶ میلیون دلار ۱٫۱ درصد

در مجموع، ۸۴٫۲ درصد از واردات گوجه فرنگی در جهان در سال ۲۰۱۸ از سوی این ۱۵ کشور انجام شده است.

در میان کشورهای فوق، واردات گوجه فرنگی از سوی چهار کشور رومانی، اسپانیا، هلند و ایالات متحده آمریکا در مقایسه با سال ۲۰۱۴ به ترتیب ۸۷ درصد، ۵۴٫۸ درصد، ۲۱٫۱ درصد و ۲۱ درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که کشورهای روسیه، سوئد، بلاروس و جمهوری چک به ترتیب ۳۹٫۷ درصد، ۸٫۷ درصد، ۸٫۱ درصد و ۳٫۶ درصد کمتر گوجه فرنگی وارد کرده‌اند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید