پیشنهاد پارسینه
آیت ‏اللّه سیستانى: شنا کردن و به طور کلى فرو بردن سر زیر آب، روزه را باطل نمى ‏سازد، ولى کراهت شدید دارد.
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۶
۰
آیت ‏اللّه سیستانى: شنا کردن و به طور کلى فرو بردن سر زیر آب، روزه را باطل نمى ‏سازد، ولى کراهت شدید دارد.
آیت الله شبیری: اگر سر را عمدا زیر آب فرو ببرد بر روزه دار حرام است، ولی مبطل روزه نیست.
آیات عظام بهجت و وحید: صرف شنا کردن روزه را باطل نمى‏ کند ولى فرو بردن سر زیر آب، روزه را باطل مى‏ سازد.
سایر مراجع: صرف شنا کردن روزه را باطل نمى‏ کند ولى فرو بردن سر زیر آب، بنا بر احتیاط واجب روزه را باطل مى‏ سازد.

پی نوشت:

توضیح‏ المسائل مراجع، م. ۱۶۰۸، ۱۶۵۸. جامع احکام، م. ۵۰۰.
 
منبع: انوار طاها
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو