در جریان معاملات امروز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۸ صرافی‌های بانکی، قیمت دلار با کاهش مواجه شد و به ۱۴۶۵۰ تومان رسید که به موازات آن، قیمت در بازار آزاد نیز کاهش یافته است.
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۷
۱
در جریان معاملات امروز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۸ صرافی‌های بانکی، قیمت دلار با کاهش مواجه شد و به ۱۴،۶۵۰ تومان رسید که به موازات آن، قیمت در بازار آزاد نیز کاهش یافته است.

بر این اساس قیمت هر اسکناس دلار در صرافی‌های بانکی برای خرید ۱۴،۵۵۰ تومان و برای فروش ۱۴،۶۵۰ تومان است.

همچنین هر یورو برای خرید ۱۶،۵۰۰ تومان و برای فروش ۱۶،۶۰۰ تومان است.
در جریان معاملات امروز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۸ صرافی‌های بانکی، قیمت دلار با کاهش مواجه شد و به ۱۴۶۵۰ تومان رسید که به موازات آن، قیمت در بازار آزاد نیز کاهش یافته است.
در جریان معاملات امروز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۸ صرافی‌های بانکی، قیمت دلار با کاهش مواجه شد و به ۱۴،۶۵۰ تومان رسید که به موازات آن، قیمت در بازار آزاد نیز کاهش یافته است.

بر این اساس قیمت هر اسکناس دلار در صرافی‌های بانکی برای خرید ۱۴،۵۵۰ تومان و برای فروش ۱۴،۶۵۰ تومان است.

همچنین هر یورو برای خرید ۱۶،۵۰۰ تومان و برای فروش ۱۶،۶۰۰ تومان است.
بهترین خرید
نظرات
ناشناس
بانک مرکزی ببینیم در این بی ارزی تا کی میتوانی دلار در بازار بریزی و بازار را بصورت تصنعی کنترل کنی ؟!
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید