پیشنهاد پارسینه
کنایه جالب رئیس جمهور به اقدامات اخیر آمریکا؛
۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۹
۱
50
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
بسیار عالی
دم رییس جمهور گرم
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو