رئیس جمههوری آمریکا خبر نیویورک تایمز مبنی بر طرح اعزام ۱۲۰ هزار نیرو به خاورمیانه را جعلی دانست و گفت: چنین طرحی وجود ندارد.
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۶
۰

دونالد ترامپ روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: من فکر می‌کنم این یک خبر جعلی است.
نیویورک تایمز شامگاه دوشنبه خبری منتشر کرد که به موجب آن گفته می‌شد در نشست شورای امنیت ملی آمریکا در روز پنج شنبه، پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا، طرحی به روز شده ارائه داده است که به موجب آن، آمریکا ۱۲۰ هزار نیرو به خاورمیانه اعزام می‌کند تا پاسخگوی حملات احتمالی ایران به نیرو‌ها یا منافع آمریکا باشند.
رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه امیدواریم به سمت چنین طرحی نرویم، اظهار کرد: اگر این کار را کردیم، نیرو‌های بسیار بیشتری را اعزام خواهیم کرد.
ترامپ از این فرصت استفاده کرد و بار دیگر نیویورک تایمز را رسانه جعلی خواند.

رئیس جمههوری آمریکا خبر نیویورک تایمز مبنی بر طرح اعزام ۱۲۰ هزار نیرو به خاورمیانه را جعلی دانست و گفت: چنین طرحی وجود ندارد.

دونالد ترامپ روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: من فکر می‌کنم این یک خبر جعلی است.
نیویورک تایمز شامگاه دوشنبه خبری منتشر کرد که به موجب آن گفته می‌شد در نشست شورای امنیت ملی آمریکا در روز پنج شنبه، پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا، طرحی به روز شده ارائه داده است که به موجب آن، آمریکا ۱۲۰ هزار نیرو به خاورمیانه اعزام می‌کند تا پاسخگوی حملات احتمالی ایران به نیرو‌ها یا منافع آمریکا باشند.
رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه امیدواریم به سمت چنین طرحی نرویم، اظهار کرد: اگر این کار را کردیم، نیرو‌های بسیار بیشتری را اعزام خواهیم کرد.
ترامپ از این فرصت استفاده کرد و بار دیگر نیویورک تایمز را رسانه جعلی خواند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید