یک نماینده مجلس مصوبه دولت را غیرقانونی خواند؛
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید:​ همه احکام صادره از دولت درباره ضریب حقوق کارکنان کشوری و لشکری باطل و غیرقانونی است.
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۱
۵

به گزارش پارسینه، حمیدرضا حاجی بابایی، تصویب نامه دولت در این باره را با مصوبه مجلس مغایر دانست و افزود: ما در مصوبه مجلس گفتیم علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان، مقرر شد تا ۱۰ درصد هم به حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان کشوری و لشکری اضافه شود. اما این اضافه کردن را دولت به این صورت انجام داده که به پایین‌ترین حقوق که ۱ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان است، ۳ و ۲ دهم درصد اضافه کرده، اما به کسی که حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان دارد ۱۶ درصد اضافه کرده؛ یعنی افزایش ضریب حقوق که قرار بود به صورت پلکانی باشد با مصوبه دولت برعکس اجرا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: به حقوق دانشجو معلمان ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق را اضافه نکردند و این تخلف است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت:​ بدین ترتیب با این مصوبه دولت هر کس که حقوقش بالاتر است درصد افزایش حقوقش هم بیشتر و هر کس که حقوقش پایین‌تر است درصد افزایش حقوقش هم پایین‌تر می‌شود.

وی افزود: برای اینکه این کار خود را نشان ندهد ۳ و ۲ دهم درصد را با ۴۰۰ هزار تومان تلفیق کردند و به حقوق کسی که ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌گیرد اضافه کردند بعد هم می‌گویند ما ۳۹ درصد به حقوق آن‌ها اضافه کردیم، اما کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد افزایش ۴۰۰ هزار تومانی خیلی خودش را نشان نمی‌دهد.

حاجی بابایی گفت: کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد ۱۸ درصد افزایش حقوق معادل ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌گیرد یعنی ۴۰۰ هزار تومان باضافه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای افزایش درصد دریافت می‌کند.

وی افزود: من نمی‌دانم وقتی مجلس گفته تا ۱۰ درصد برای کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد اضافه شود دولت محترم ۱۶ درصد را از کجا آورده است؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت:​ یعنی ۶ درصد بالاتر از آنچه مجلس تصویب کرده بنابراین دولت تخلف کرده است.

وی افزود: بنابراین کلیه احکامی که دولت در این رابطه صادر کرده باطل و غیرقانونی است و من از هیئت رئیسه مجلس و هیئت دولت می‌خواهم به داد این مردم و کارمندان برسند و اجازه ندهند از قانون و مصوبه مجلس تخلف شود.

نماینده همدان اضافه کرد: من دیروز جدولی را به رئیس مجلس دادم و با مسئولان دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور هم صحبت کردم.

حاجی بابایی تصریح کرد: رئیس مجلس، هیئت رئیسه مجلس، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ موظفند از حقوق کارمندان دفاع و از قانون مصوبه مجلس حفاظت و حراست کنند.

وی ابراز امیدواری کرد در روز‌های آینده شاهد ورود مجلس به این موضوع باشیم.

حاجی بابایی با ابراز گله مندی از عملکرد کمیسیون تطبیق مجلس شورای اسلامی، گفت: گرچه این کمیسیون به مصوبه دولت ایراد گرفته است، اما این ایرادات اساسی نیست و من ندیدم افزایش ۱۶ درصدی حقوق را ایراد گرفته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت:​ من دیروز با نماینده دولت مفصل صحبت و همه موارد را به آنان گوشزد کردم و جواب قانع کننده‌ای هم از آن‌ها نشنیدم، زیرا خودشان هم قبول دارند که این تخلفات صورت گرفته است و حتماً باید قانون اجرا شود.

یک نماینده مجلس مصوبه دولت را غیرقانونی خواند؛
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۱
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید:​ همه احکام صادره از دولت درباره ضریب حقوق کارکنان کشوری و لشکری باطل و غیرقانونی است.

به گزارش پارسینه، حمیدرضا حاجی بابایی، تصویب نامه دولت در این باره را با مصوبه مجلس مغایر دانست و افزود: ما در مصوبه مجلس گفتیم علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان، مقرر شد تا ۱۰ درصد هم به حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان کشوری و لشکری اضافه شود. اما این اضافه کردن را دولت به این صورت انجام داده که به پایین‌ترین حقوق که ۱ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان است، ۳ و ۲ دهم درصد اضافه کرده، اما به کسی که حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان دارد ۱۶ درصد اضافه کرده؛ یعنی افزایش ضریب حقوق که قرار بود به صورت پلکانی باشد با مصوبه دولت برعکس اجرا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: به حقوق دانشجو معلمان ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق را اضافه نکردند و این تخلف است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت:​ بدین ترتیب با این مصوبه دولت هر کس که حقوقش بالاتر است درصد افزایش حقوقش هم بیشتر و هر کس که حقوقش پایین‌تر است درصد افزایش حقوقش هم پایین‌تر می‌شود.

وی افزود: برای اینکه این کار خود را نشان ندهد ۳ و ۲ دهم درصد را با ۴۰۰ هزار تومان تلفیق کردند و به حقوق کسی که ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌گیرد اضافه کردند بعد هم می‌گویند ما ۳۹ درصد به حقوق آن‌ها اضافه کردیم، اما کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد افزایش ۴۰۰ هزار تومانی خیلی خودش را نشان نمی‌دهد.

حاجی بابایی گفت: کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد ۱۸ درصد افزایش حقوق معادل ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌گیرد یعنی ۴۰۰ هزار تومان باضافه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای افزایش درصد دریافت می‌کند.

وی افزود: من نمی‌دانم وقتی مجلس گفته تا ۱۰ درصد برای کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد اضافه شود دولت محترم ۱۶ درصد را از کجا آورده است؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت:​ یعنی ۶ درصد بالاتر از آنچه مجلس تصویب کرده بنابراین دولت تخلف کرده است.

وی افزود: بنابراین کلیه احکامی که دولت در این رابطه صادر کرده باطل و غیرقانونی است و من از هیئت رئیسه مجلس و هیئت دولت می‌خواهم به داد این مردم و کارمندان برسند و اجازه ندهند از قانون و مصوبه مجلس تخلف شود.

نماینده همدان اضافه کرد: من دیروز جدولی را به رئیس مجلس دادم و با مسئولان دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور هم صحبت کردم.

حاجی بابایی تصریح کرد: رئیس مجلس، هیئت رئیسه مجلس، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ موظفند از حقوق کارمندان دفاع و از قانون مصوبه مجلس حفاظت و حراست کنند.

وی ابراز امیدواری کرد در روز‌های آینده شاهد ورود مجلس به این موضوع باشیم.

حاجی بابایی با ابراز گله مندی از عملکرد کمیسیون تطبیق مجلس شورای اسلامی، گفت: گرچه این کمیسیون به مصوبه دولت ایراد گرفته است، اما این ایرادات اساسی نیست و من ندیدم افزایش ۱۶ درصدی حقوق را ایراد گرفته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت:​ من دیروز با نماینده دولت مفصل صحبت و همه موارد را به آنان گوشزد کردم و جواب قانع کننده‌ای هم از آن‌ها نشنیدم، زیرا خودشان هم قبول دارند که این تخلفات صورت گرفته است و حتماً باید قانون اجرا شود.

بهترین خرید
نظرات
شیرین صفوی
به تصویب رسیده مگه میشه باطل بشه احکام زده شده فوقش باید حکم ترمیمی بیاد نه ابطال !!!! پارسینه شما چرا شلوغ کردی !!!![ درسته که این احکام عادلانه نیست ولی باید به صحن بره بعد فوقش حکم ترمیمی زده بشه
ناشناس
همین الان حکم بازنشستگی یه بنده خدایی رو دیدم حقوقش ۲ میلیون بود ، کلا ۶۵۰ اضافه شد درسته دیگه یعنی یه ۴۰۰ تومن + ده درصد که بیشتره
ناشناس
اقای حاجیی بابایی درست میگه
همه مردم باید فقیر باشند عدالت یعنی همین
ناصر
آقای حاجی بابایی چند کارمند داریم که حقوق ۲۰میلیونی بگیرند حقوق بازنشستگان را همان ۱۸ در صد اضافه کردند
ناشناس
خدا لعنت كند اين نوبخت را كه از همان روزي كه مجلس قانون افزايش پلكاني حقوق را تصويب كرد برايش هزار جور اما و اگر آورد و اخرش هم كار خودش را كرد.
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}