پیشنهاد پارسینه
سوال: اگر كسي رفلاكس معده داشته باشد و اسيد معده ومواد غذايي ناگاه وارد دهان او شود، تكليف روزه اش چيست؟
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۲
۰
پاسخ: زماني روزه باطل مي شود كه انسان عمدا مواد غذايي را فروببرد لذا روزه شخصي كه رفلاكس معده دارد مشروط به اينكه انچه در فضاي دهان مي ايد را فرو نبرد، صحيح هست.

پي نوشت:

توضيح المسائل مراجع، ج ۱ ، مبطلات روزه
 
منبع: انوار طاها 
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو