سخنگوی صدر:
دادستان دادگاه ویژه محاکمه صدام و سخنگوی رسمی «سید مقتدا صدر» (رهبر جریان صدر و حامی فراکسیون بزرگ «سائرون» در پارلمان عراق) گفت که نباید در برابر سیاست های خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران سکوت کرد.
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۳
۰
«سید جعفر الموسوی» حقوقدان برجسته و دادستان سابق دادگاه ویژه محاکمه صدام دیکتاتور پیشین عراق روز دوشنبه در گفت: وگوی اختصاصی با ایرنا با عنوان این مطلب افزود که اگر امروز در برابر اقدامات غیرقانونی و سیاست‌های خصمانه و تهدید‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران سکوت شود، هیچ کشوری در آینده از اعمال فشار‌ها و دخالت‌ها و تهدید‌های آمریکا در امان نمی‌ماند.

وی اضافه کرد که نباید اجازه داد که دخالت در امور دیگر کشور‌ها به رویه‌ای برای آمریکا تبدیل شود.

این حقوقدان برجسته حقوق بین الملل افزود که سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در تعارض با قوانین بین المللی و قوانین ویژه حقوق بشر است و به همین دلیل باید با این رویه سیاسی آمریکا اعلام مخالفت شود.

وی تاکید کرد که براساس قوانین بین المللی هیچ کشوری – خواه آمریکا یا هر کشور دیگر – حق ندارد که امنیت و صلح کشور‌های دیگر را تهدید کند.

سخنگوی رسمی مقتدا صدر اضافه کرد که سیاست‌های هالیوودی آمریکا برای دخالت در امور داخلی و حاکمیت دیگر کشورها، بر هیچ کسی پوشیده نیست و بر کشور‌های منطقه و جهان است که در برابر این سیاست ظالمانه آمریکا ایستاده و آن را رد کنند.

الموسوی در خصوص سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت که کاملا واضح است که آمریکا با سیاست خصمانه خود علیه ایران، فقط جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار نداده بلکه دنبال جای پا در منطقه است تا چهره منطقه بلکه برخی کشور‌ها را تغییر دهد.

وی خاطرنشان ساخت که همه کشور‌های منطقه در معرض این سیاست‌های وحشیانه و یکجانبه گرای آمریکا هستند بنابراین بر همه کشور‌های منطقه است که با این سیاست آمریکا مخالفت کنند.

این عضو کارد رهبری جریان صدر اضافه کرد که جریان صدر مخالف سیاست‌های دولت ترامپ و کاخ سفید است، زیرا آن را سیاستی یکجانبه گرا و ظالمانه و سلطه گرا و دخالت در امور دیگر کشور‌ها می‌داند.

وی اضافه کرد که همه باید بدانند که اگر امروز دخالت در امور داخلی ایران اتفاق بیفتد هیچ کشوری از این دخالت‌های آمریکا در امور داخلی اش در امان نخواهد ماند و آمریکا دخالت در سیاست‌های جهانی را به رویه برای خود تبدیل خواهد کرد.

جعفر الموسوی در پاسخ این سوال که آیا مقامات سفارت آمریکا در بغداد و مسوولان آمریکایی که به عراق سفر و با بسیاری از رهبران سیاسی عراقی دیدار می‌کنند تاکنون با مقتدا صدر دیدار داشته اند تاکید کرد که به هیچ وجه تاکنون بین مقتدا صدر و مسوولان آمریکایی دیداری اتفاق نیفتاده است.

وی تاکید کرد که سید مقتدا صدر دیدار اتباع خود در جریان صدر را با مقامات و مسوولان آمریکایی کاملا ممنوع کرده و تاکنون نیز هرگز هیچ عضو صدری با آمریکایی‌ها جلسه‌ای نداشته است.

وی یکی از علل عدم دیدار مقتدا صدر با آمریکایی را همین سیاست‌های خصمانه و ظالمانه و سلطه گر آمریکا ذکر کرده است.
دادستان دادگاه ویژه محاکمه صدام و سخنگوی رسمی «سید مقتدا صدر» (رهبر جریان صدر و حامی فراکسیون بزرگ «سائرون» در پارلمان عراق) گفت که نباید در برابر سیاست های خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران سکوت کرد.
«سید جعفر الموسوی» حقوقدان برجسته و دادستان سابق دادگاه ویژه محاکمه صدام دیکتاتور پیشین عراق روز دوشنبه در گفت: وگوی اختصاصی با ایرنا با عنوان این مطلب افزود که اگر امروز در برابر اقدامات غیرقانونی و سیاست‌های خصمانه و تهدید‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران سکوت شود، هیچ کشوری در آینده از اعمال فشار‌ها و دخالت‌ها و تهدید‌های آمریکا در امان نمی‌ماند.

وی اضافه کرد که نباید اجازه داد که دخالت در امور دیگر کشور‌ها به رویه‌ای برای آمریکا تبدیل شود.

این حقوقدان برجسته حقوق بین الملل افزود که سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در تعارض با قوانین بین المللی و قوانین ویژه حقوق بشر است و به همین دلیل باید با این رویه سیاسی آمریکا اعلام مخالفت شود.

وی تاکید کرد که براساس قوانین بین المللی هیچ کشوری – خواه آمریکا یا هر کشور دیگر – حق ندارد که امنیت و صلح کشور‌های دیگر را تهدید کند.

سخنگوی رسمی مقتدا صدر اضافه کرد که سیاست‌های هالیوودی آمریکا برای دخالت در امور داخلی و حاکمیت دیگر کشورها، بر هیچ کسی پوشیده نیست و بر کشور‌های منطقه و جهان است که در برابر این سیاست ظالمانه آمریکا ایستاده و آن را رد کنند.

الموسوی در خصوص سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت که کاملا واضح است که آمریکا با سیاست خصمانه خود علیه ایران، فقط جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار نداده بلکه دنبال جای پا در منطقه است تا چهره منطقه بلکه برخی کشور‌ها را تغییر دهد.

وی خاطرنشان ساخت که همه کشور‌های منطقه در معرض این سیاست‌های وحشیانه و یکجانبه گرای آمریکا هستند بنابراین بر همه کشور‌های منطقه است که با این سیاست آمریکا مخالفت کنند.

این عضو کارد رهبری جریان صدر اضافه کرد که جریان صدر مخالف سیاست‌های دولت ترامپ و کاخ سفید است، زیرا آن را سیاستی یکجانبه گرا و ظالمانه و سلطه گرا و دخالت در امور دیگر کشور‌ها می‌داند.

وی اضافه کرد که همه باید بدانند که اگر امروز دخالت در امور داخلی ایران اتفاق بیفتد هیچ کشوری از این دخالت‌های آمریکا در امور داخلی اش در امان نخواهد ماند و آمریکا دخالت در سیاست‌های جهانی را به رویه برای خود تبدیل خواهد کرد.

جعفر الموسوی در پاسخ این سوال که آیا مقامات سفارت آمریکا در بغداد و مسوولان آمریکایی که به عراق سفر و با بسیاری از رهبران سیاسی عراقی دیدار می‌کنند تاکنون با مقتدا صدر دیدار داشته اند تاکید کرد که به هیچ وجه تاکنون بین مقتدا صدر و مسوولان آمریکایی دیداری اتفاق نیفتاده است.

وی تاکید کرد که سید مقتدا صدر دیدار اتباع خود در جریان صدر را با مقامات و مسوولان آمریکایی کاملا ممنوع کرده و تاکنون نیز هرگز هیچ عضو صدری با آمریکایی‌ها جلسه‌ای نداشته است.

وی یکی از علل عدم دیدار مقتدا صدر با آمریکایی را همین سیاست‌های خصمانه و ظالمانه و سلطه گر آمریکا ذکر کرده است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید