فیلمی از آمدن کوسه‌های خلیج فارس به ساحل جزیره کیش را مشاهده می‌کنید. حضور این کوسه ها با وجود زیبایی باعث وحشت از شنا در سواحل شده است.
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۲
فیلمی از آمدن کوسه‌های خلیج فارس به ساحل جزیره کیش را مشاهده می‌کنید. حضور این کوسه ها با وجود زیبایی باعث وحشت از شنا در سواحل شده است.
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۲
۰
منبع: رکنا