رئیسی در جلسه هم اندیشی با حقوقدانان:
رئیس قوه قضائیه گفت: تمام تصمیمات در دستگاه‌های اجرایی باید با هدف کاهش ناهنجاری‌ ها اتخاذ شود و نگاه مجموعه اداری در تمام کشور باید بر مبنای پیشگیری از وقوع جرم باشد.
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۲
۲

به گزارش پارسینه، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه هم اندیشی با حقوقدانان به ورودی بسیار بالای پرونده‌ها به دستگاه قضایی و عدم نقش قوه قضاییه در پیدایش این معضل اشاره کرده است.

وی ادامه داد: در وضعیت نوسانات اقتصادی پرونده‌های زیادی شکل گرفت؛ این امر در شرایطی است که اگر در نتیجه اقدامات و تدابیر دستگاه‌های اجرایی، ثبات اقتصادی در کشور حاکم باشد ما با کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا مواجه خواهیم بود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت مقوله مدیریت در ساماندهی امور افزود: باید در همه حوزه‌های مدیریت تحول در دستور کار قرار گیرد و این تحول یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای همه دستگاه‌ها در گام دوم انقلاب است.

رییسی ادامه داد: با بخشنامه و سخنرانی تحول واقع نمی‌شود و ما برای این تحول آفرینی بسیار مصمم هستیم و معتقدیم با وجود تمامی توطئه‌های دشمن زبون و برخی مشکلات و نارسایی‌های داخلی، این توانمندی برای تحول در همه دستگاه‌های کشور وجود دارد.

ریاست دستگاه قضا در این جلسه اظهار کرد: ارتباط دانشگاه و دستگاه قضایی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و جلسه امروز باید آغاز این ارتباط باشد به نحوی که ما از دیدگاه‌های اهل خرد و اندیشه بهره ببریم.

رئیسی با بیان این که ما امروز بر پایه اجتهاد می‌توانیم بسیاری از سئوالات و مسائل جدید را پاسخ دهیم، گفت: ما هم در حوزه افتا و هم در حوزه قضا سئوالات زیادی را پیش روی علما و دانشمندان داریم. در حوزه قضا با همه مواردی که در قانون مطرح شده در برخی موارد رجوع به نظرات فق‌ها ضرورت دارد.

وی اضافه کرد: شاید هزاران سئوال در بخش آموزش و پژوهش دستگاه قضایی مطرح شده که برای پاسخ دادن به آن‌ها به محضر فق‌ها رجوع شده و استفتائات آن‌ها در قالب مجلدات در حوزه حقوق مدنی و کیفری انتشار یافته و این امر به معنای ارتباط قوه قضاییه با مجامع حوزوی و دانشگاهی است.

رییسی با اشاره به اهمیت بحث موضوع شناسی در افتاء و در قضا بیان داشت: تناسب میان حکم و موضوع ضرورتی است که تحقق آن نیازمند موضوع شناسی است؛ یک حکم قضایی دقیق و یک فتوای دقیق زمانی صادر می‌شود که موضوع منقح باشد.

ریاست دستگاه قضا در ادامه با بیان این که در فقه جعفر بن محمد صادق (ع) بن بست وجود ندارد و هیچ سئوالی بی پاسخ نمی‌ماند، گفت: با تمام پیشرفت‌های صورت گرفته در علوم و فنون جدید و ظهور عصر ارتباطات و دیجیتال، فقه ما در پاسخ به هیچ سئوالی ناتوان نیست؛ اما این امر مستلزم انجام کار علمی و پژوهشی دقیق است که این رسالت بر عهده حوزویان و دانشگاهیان است.

وی بیان داشت: امروز در گام دوم انقلاب نیازمند یک بازنگاه در رویه‌ها و تشکیلات هستیم تا دریابیم برای تحقق کامل سیرت قضای اسلامی چه صورتی متناسب است و کدام قالب می‌تواند این محتوای عالی را تحقق بخشد. راهکارش حکمیت است.

رئیسی با بیان اینکه ما به دنبال احیای داوری هستیم، گفت: در مسائل خانوادگی و دادگاه‌های خانواده اعتقاد داریم که روش مبنایی حل مشکل خانواده دادگاه نیست.

رییس قوه قضاییه گفت که اگر محبت و مودت در خانواده آسیب ببیند راهکارش حکم دادگاه نیست؛ یعنی در قضیه خانواده رابطه حقوقی اساس کار نیست بلکه اساس کار مودت و رحمت بین زوجین است که اگر آسیب دید،

رئیس قوه قضائیه گفت: تمام تصمیمات در دستگاه‌های اجرایی باید با هدف کاهش ناهنجاری‌ ها اتخاذ شود و نگاه مجموعه اداری در تمام کشور باید بر مبنای پیشگیری از وقوع جرم باشد.

به گزارش پارسینه، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه هم اندیشی با حقوقدانان به ورودی بسیار بالای پرونده‌ها به دستگاه قضایی و عدم نقش قوه قضاییه در پیدایش این معضل اشاره کرده است.

وی ادامه داد: در وضعیت نوسانات اقتصادی پرونده‌های زیادی شکل گرفت؛ این امر در شرایطی است که اگر در نتیجه اقدامات و تدابیر دستگاه‌های اجرایی، ثبات اقتصادی در کشور حاکم باشد ما با کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا مواجه خواهیم بود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت مقوله مدیریت در ساماندهی امور افزود: باید در همه حوزه‌های مدیریت تحول در دستور کار قرار گیرد و این تحول یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای همه دستگاه‌ها در گام دوم انقلاب است.

رییسی ادامه داد: با بخشنامه و سخنرانی تحول واقع نمی‌شود و ما برای این تحول آفرینی بسیار مصمم هستیم و معتقدیم با وجود تمامی توطئه‌های دشمن زبون و برخی مشکلات و نارسایی‌های داخلی، این توانمندی برای تحول در همه دستگاه‌های کشور وجود دارد.

ریاست دستگاه قضا در این جلسه اظهار کرد: ارتباط دانشگاه و دستگاه قضایی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و جلسه امروز باید آغاز این ارتباط باشد به نحوی که ما از دیدگاه‌های اهل خرد و اندیشه بهره ببریم.

رئیسی با بیان این که ما امروز بر پایه اجتهاد می‌توانیم بسیاری از سئوالات و مسائل جدید را پاسخ دهیم، گفت: ما هم در حوزه افتا و هم در حوزه قضا سئوالات زیادی را پیش روی علما و دانشمندان داریم. در حوزه قضا با همه مواردی که در قانون مطرح شده در برخی موارد رجوع به نظرات فق‌ها ضرورت دارد.

وی اضافه کرد: شاید هزاران سئوال در بخش آموزش و پژوهش دستگاه قضایی مطرح شده که برای پاسخ دادن به آن‌ها به محضر فق‌ها رجوع شده و استفتائات آن‌ها در قالب مجلدات در حوزه حقوق مدنی و کیفری انتشار یافته و این امر به معنای ارتباط قوه قضاییه با مجامع حوزوی و دانشگاهی است.

رییسی با اشاره به اهمیت بحث موضوع شناسی در افتاء و در قضا بیان داشت: تناسب میان حکم و موضوع ضرورتی است که تحقق آن نیازمند موضوع شناسی است؛ یک حکم قضایی دقیق و یک فتوای دقیق زمانی صادر می‌شود که موضوع منقح باشد.

ریاست دستگاه قضا در ادامه با بیان این که در فقه جعفر بن محمد صادق (ع) بن بست وجود ندارد و هیچ سئوالی بی پاسخ نمی‌ماند، گفت: با تمام پیشرفت‌های صورت گرفته در علوم و فنون جدید و ظهور عصر ارتباطات و دیجیتال، فقه ما در پاسخ به هیچ سئوالی ناتوان نیست؛ اما این امر مستلزم انجام کار علمی و پژوهشی دقیق است که این رسالت بر عهده حوزویان و دانشگاهیان است.

وی بیان داشت: امروز در گام دوم انقلاب نیازمند یک بازنگاه در رویه‌ها و تشکیلات هستیم تا دریابیم برای تحقق کامل سیرت قضای اسلامی چه صورتی متناسب است و کدام قالب می‌تواند این محتوای عالی را تحقق بخشد. راهکارش حکمیت است.

رئیسی با بیان اینکه ما به دنبال احیای داوری هستیم، گفت: در مسائل خانوادگی و دادگاه‌های خانواده اعتقاد داریم که روش مبنایی حل مشکل خانواده دادگاه نیست.

رییس قوه قضاییه گفت که اگر محبت و مودت در خانواده آسیب ببیند راهکارش حکم دادگاه نیست؛ یعنی در قضیه خانواده رابطه حقوقی اساس کار نیست بلکه اساس کار مودت و رحمت بین زوجین است که اگر آسیب دید،

بهترین خرید
نظرات
شیرین صفوی
جریان مهناز افشار چی شد !!!!!!!! به فراموشی سپرده شد !!!!!!! چطور در کسری از ثانیه فعالان اجتماعی و سیاسی و محیط زیست رو باز داشت میکنند !!!!! عین سوپر من جلو در خونه هاشون ظاهر میشن و دستگیر میکن!!!!![! مهناز افشار چی شد !!!!
ناشناس
40 ساله كه فقط شعار و سخنراني و بخشنامه و حرف.......................
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}