تیم فوتبال پرسپولیس از شکست خانگی برابر ماشین سازی تبریز گریخت و به تساوی یک بریک رضایت داد تا کار برای تعیین قهرمانی لیگ برتر به هفته پایانی کشیده شود.
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۹
تیم فوتبال پرسپولیس از شکست خانگی برابر ماشین سازی تبریز گریخت و به تساوی یک بریک رضایت داد تا کار برای تعیین قهرمانی لیگ برتر به هفته پایانی کشیده شود.
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۹
۰