محمود صادقی می‌گوید واکنش ایران دقیقا اجرای مفاد برجام است و به‌هیچ‌وجه از برجام خارج نشده است.
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۴
۰
مفاد برجام این حق را به ایران داده است که طرف مقابل تعهدات خود را انجام داد، تعهدات خود را کلا یا جزئا کاهش دهد که در این مقطع ایران کاهش جزئی تعهدات را در نظر دارد و با فرصتی ۶۰ روزه این فرصت را به غربی‌ها داده است که تعهدات خود را ایفا کنند. ایران به صورت گام‌به‌گام مسیری را پیش می‌رود تا طرف مقابل وادار به رعایت برجام شود».

ایران در سالگرد خروج آمریکا از برجام در اقدامی متناسب میزانی از تعهدات برجامی خود را کاهش داد. برخی چنین تصمیمی را خروج ایران از برجام تعبیر کردند، اما بر اساس مفاد برجام به‌نظر می‌رسد که این تصمیم کاملا با مفاد برجام منطبق است، زیرا ایران می‌تواند در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی طرف‌های دیگر سطح تعهدات خود را کاهش دهد.

محمود صادقی، حقوقدان و نماینده مجلس جزو آن دسته از شخصیت‌هایی است که چنین گزاره‌ای را قبول دارد و درباره این موضوع به «نامه‌نیوز» گفت: «انتظار می‌رفت که ایران پیشتر چنین واکنشی را نشان دهد و از سر خویشتن‌داری اقدامی انجام نداد. همان‌طور که رئیس‌جمهور هم اشاره کرد، واکنش ایران دقیقا اجرای مفاد برجام است و به‌هیچ‌وجه از برجام خارج نشده است. مفاد برجام این حق را به ایران داده است که طرف مقابل تعهدات خود را انجام داد، تعهدات خود را کلا یا جزئا کاهش دهد که در این مقطع ایران کاهش جزئی تعهدات را در نظر دارد و با فرصتی ۶۰ روزه این فرصت را به غربی‌ها داده است که تعهدات خود را ایفا کنند. ایران به صورت گام‌به‌گام مسیری را پیش می‌رود تا طرف مقابل وادار به رعایت برجام شود».

این استاد دانشگاه افزود: «آمریکا علاوه بر آنکه خود از برجام خارج شد، کشور‌های عضو دیر برجام را تحت فشار قرار می‌دهد تا تعهداتشان را اجرا نکنند. واقعیت این است که کشور‌های اروپایی هم در اجرای تعهدات خود تعلل کردند و هنگامی که ایران چنین رویکرد‌هایی را مشاهده می‌کند و واکنش قانونی و متناسب نشان می‌دهد. ایران تمام تعهداتش را انجام داد و این موضوع به تأیید سازمان انرژی اتمی نیز رسیده است و حتی فراتر از ام‌پی‌تی، پروتکل الحاقی را نیز اجرا کرده است. وقتی یک قرار داد دو جانبه یا چندجانبه محسوب می‌شود که همه طرفین به قرار‌های خود پایبند باشند. از لحاظ حقوق بین‌الملل ایران محق است و در شرایط خوبی به سرمی‌برد».

این نماینده مجلس درباره هدف سیاسی آمریکا نیز گفت: «تصور می‌کنم ترامپ به دنبال تحریم ایران و ایجاد جنجال است و می‌خواهد با چنین رویکرد‌هایی افکار عمومی آمریکا را برای انتخابات آینده متقاعد کند. البته باید در نظر داشته باشیم که کشور‌های منطقه و در رأی آن‌ها رژیم غاصب قدس و عربستان از اقدامات ترانپ سوءاستفاده می‌کنند. البته بعید می‌دانم آمریکا منافع خود را در یک تنش نظامی به خطر بیندازد هرچند در عالم سیاست هر محالی شاید ممکن شود و هیچ‌چیزی منتفی نیست».

صادقی در پایان در پاسخ به این پرسش که در اجرای برجام تا چه حد می‌توان روی کشور‌های اروپایی حساب کرد، گفت: «اراده سیاسی اروپایی‌ها حفظ برجام است و با تصمیم اخیر ایران آن‌ها باید یک تصمیم مهم بگیرند و برای اجرای سیاست خود مبنی بر نگاه‌داتشن برجام یک تحرک عملی انجام بدهند».
محمود صادقی می‌گوید واکنش ایران دقیقا اجرای مفاد برجام است و به‌هیچ‌وجه از برجام خارج نشده است.
مفاد برجام این حق را به ایران داده است که طرف مقابل تعهدات خود را انجام داد، تعهدات خود را کلا یا جزئا کاهش دهد که در این مقطع ایران کاهش جزئی تعهدات را در نظر دارد و با فرصتی ۶۰ روزه این فرصت را به غربی‌ها داده است که تعهدات خود را ایفا کنند. ایران به صورت گام‌به‌گام مسیری را پیش می‌رود تا طرف مقابل وادار به رعایت برجام شود».

ایران در سالگرد خروج آمریکا از برجام در اقدامی متناسب میزانی از تعهدات برجامی خود را کاهش داد. برخی چنین تصمیمی را خروج ایران از برجام تعبیر کردند، اما بر اساس مفاد برجام به‌نظر می‌رسد که این تصمیم کاملا با مفاد برجام منطبق است، زیرا ایران می‌تواند در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی طرف‌های دیگر سطح تعهدات خود را کاهش دهد.

محمود صادقی، حقوقدان و نماینده مجلس جزو آن دسته از شخصیت‌هایی است که چنین گزاره‌ای را قبول دارد و درباره این موضوع به «نامه‌نیوز» گفت: «انتظار می‌رفت که ایران پیشتر چنین واکنشی را نشان دهد و از سر خویشتن‌داری اقدامی انجام نداد. همان‌طور که رئیس‌جمهور هم اشاره کرد، واکنش ایران دقیقا اجرای مفاد برجام است و به‌هیچ‌وجه از برجام خارج نشده است. مفاد برجام این حق را به ایران داده است که طرف مقابل تعهدات خود را انجام داد، تعهدات خود را کلا یا جزئا کاهش دهد که در این مقطع ایران کاهش جزئی تعهدات را در نظر دارد و با فرصتی ۶۰ روزه این فرصت را به غربی‌ها داده است که تعهدات خود را ایفا کنند. ایران به صورت گام‌به‌گام مسیری را پیش می‌رود تا طرف مقابل وادار به رعایت برجام شود».

این استاد دانشگاه افزود: «آمریکا علاوه بر آنکه خود از برجام خارج شد، کشور‌های عضو دیر برجام را تحت فشار قرار می‌دهد تا تعهداتشان را اجرا نکنند. واقعیت این است که کشور‌های اروپایی هم در اجرای تعهدات خود تعلل کردند و هنگامی که ایران چنین رویکرد‌هایی را مشاهده می‌کند و واکنش قانونی و متناسب نشان می‌دهد. ایران تمام تعهداتش را انجام داد و این موضوع به تأیید سازمان انرژی اتمی نیز رسیده است و حتی فراتر از ام‌پی‌تی، پروتکل الحاقی را نیز اجرا کرده است. وقتی یک قرار داد دو جانبه یا چندجانبه محسوب می‌شود که همه طرفین به قرار‌های خود پایبند باشند. از لحاظ حقوق بین‌الملل ایران محق است و در شرایط خوبی به سرمی‌برد».

این نماینده مجلس درباره هدف سیاسی آمریکا نیز گفت: «تصور می‌کنم ترامپ به دنبال تحریم ایران و ایجاد جنجال است و می‌خواهد با چنین رویکرد‌هایی افکار عمومی آمریکا را برای انتخابات آینده متقاعد کند. البته باید در نظر داشته باشیم که کشور‌های منطقه و در رأی آن‌ها رژیم غاصب قدس و عربستان از اقدامات ترانپ سوءاستفاده می‌کنند. البته بعید می‌دانم آمریکا منافع خود را در یک تنش نظامی به خطر بیندازد هرچند در عالم سیاست هر محالی شاید ممکن شود و هیچ‌چیزی منتفی نیست».

صادقی در پایان در پاسخ به این پرسش که در اجرای برجام تا چه حد می‌توان روی کشور‌های اروپایی حساب کرد، گفت: «اراده سیاسی اروپایی‌ها حفظ برجام است و با تصمیم اخیر ایران آن‌ها باید یک تصمیم مهم بگیرند و برای اجرای سیاست خود مبنی بر نگاه‌داتشن برجام یک تحرک عملی انجام بدهند».
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید