ملخ‌های صحرایی به روستای گزیر بندرلنگه هجوم بردند.
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۹
۰

ریزش ملخ‌های صحرایی در روستای گزیر بندرلنگه هم مشاهده شد.

مدیر جهاد کشاورزی بندرلنگه گفت: ملخ‌های صحرایی تاکنون به ۱۰ نقطه از شهرستان بندرلنگه هجوم آورده اند.

محمد رضا شیخ زاده افزود: نخستین ریزش ملخ‌های صحرایی هفتم بهمن ۹۷، از شبه جزیره عربستان به روستای نخیلو در بندرلنگه بود.

وی تصریح کرد: تاکنون در ۱۴ هزار هکتار از مزارع و زمین‌های کشاورزی بندرلنگه مبارزه با ملخ‌ها و بیش از ۱۰۰ هزار هکتار عملیات ردیابی انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بندرلنگه در پایان عنوان کرد: خوشبختانه با اقدامات انجام شده هیچ گونه خساراتی به مراتع و زمین‌های کشاورزی وارد نشده است.

 

ملخ‌های صحرایی به روستای گزیر بندرلنگه هجوم بردند.

ریزش ملخ‌های صحرایی در روستای گزیر بندرلنگه هم مشاهده شد.

مدیر جهاد کشاورزی بندرلنگه گفت: ملخ‌های صحرایی تاکنون به ۱۰ نقطه از شهرستان بندرلنگه هجوم آورده اند.

محمد رضا شیخ زاده افزود: نخستین ریزش ملخ‌های صحرایی هفتم بهمن ۹۷، از شبه جزیره عربستان به روستای نخیلو در بندرلنگه بود.

وی تصریح کرد: تاکنون در ۱۴ هزار هکتار از مزارع و زمین‌های کشاورزی بندرلنگه مبارزه با ملخ‌ها و بیش از ۱۰۰ هزار هکتار عملیات ردیابی انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بندرلنگه در پایان عنوان کرد: خوشبختانه با اقدامات انجام شده هیچ گونه خساراتی به مراتع و زمین‌های کشاورزی وارد نشده است.

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید