ویدیوی تصادف زنجیره ای خودروها بر اثر مه غلیظ از دریچه لنز دوربین داشبورد در یکی از جاده های روسیه.
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۹
ویدیوی تصادف زنجیره ای خودروها بر اثر مه غلیظ از دریچه لنز دوربین داشبورد در یکی از جاده های روسیه.
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۹
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو