عضو شورا در واکنش به تصمیمات مجلس در باره لایحه برارزش افزوده توییت کرد:
حجت نظری، عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران در توئیتی نوشت: نمایندگان مردم در مجلس نباید مقابل نمایندگان همان مردم در شوراها قرار گیرند.
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۳
۰

حجت نظری عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران در واکنش به بررسی موضوع لایحه مالیات بر ارزش افزوده که منجر به حذف برخی از اختیارات شوراها می شود در توتیتی نوشت: ‏نمایندگان مردم در مجلس نباید مقابل نمایندگان همان مردم در شوراها قرار گیرند.

وی در ادامه نوشته است: کاهش اختیارات مدنی‌ترین نهاد عمومی کشور و تجلی حکومت‌محلی مردم در لایحه اصلاح قانون ‎مالیات بر ارزش افزوده زنگ خطری جدی برای نابودی شوراهاست و تصویب آن، نقطه سیاهی در کارنامه ‎مجلس دهم خواهد شد.

 

 

عضو شورا در واکنش به تصمیمات مجلس در باره لایحه برارزش افزوده توییت کرد:
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۳
حجت نظری، عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران در توئیتی نوشت: نمایندگان مردم در مجلس نباید مقابل نمایندگان همان مردم در شوراها قرار گیرند.

حجت نظری عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران در واکنش به بررسی موضوع لایحه مالیات بر ارزش افزوده که منجر به حذف برخی از اختیارات شوراها می شود در توتیتی نوشت: ‏نمایندگان مردم در مجلس نباید مقابل نمایندگان همان مردم در شوراها قرار گیرند.

وی در ادامه نوشته است: کاهش اختیارات مدنی‌ترین نهاد عمومی کشور و تجلی حکومت‌محلی مردم در لایحه اصلاح قانون ‎مالیات بر ارزش افزوده زنگ خطری جدی برای نابودی شوراهاست و تصویب آن، نقطه سیاهی در کارنامه ‎مجلس دهم خواهد شد.

 

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید